%27Houd+regenworm+in+ere%27
© lbi

'Houd regenworm in ere'

Ondernemers zouden bij graslandvernieuwing aandacht schenken aan de regenwormen, stelt Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut. De regenworm speelt immers een cruciale rol in de bodemkwaliteit.

Regenwormen zorgen dat het regenwater gemakkelijk in de bodem kan infitreren. Hierdoor onderhoudt het de bodemstructuur en komen voedingsstoffen beter beschikbaar voor planten. Daarnaast verteren regenwormen het organisch materiaal, waardoor de grasopbrengst stijgt.

Het bodemleven bestaat voor zo'n 15 procent uit regenwormen. Wormen leven al naar gelang hun soort boven in de bodem of juist meer in de diepte.

Verticale gangen

Er is ook een groep pendelaars: zij kunnen met hun verticale gangen tot 3 meter diepte dwars door de bodem heen krioelen. Zij zijn cruciaal voor de bodem om snel en veel water te kunnen infiltreren. In deze verticale wormengangen vinden plantenwortels gemakkelijk hun weg naar diepere bodemlagen.

Uit een recent onderzoek 'Regenwormen op het melkveebedrijf' van het Louis Bolk Instituut blijkt dat op de meeste melkveebedrijven voldoende regenwormen aanwezig zijn, maar dat juist pendelende regenwormen vaak ontbreken.

Slechts bij een kwart van de melkveebedrijven in Nederland komen deze pendelende regenwormen in voldoende mate voor. Een tekort leidt ertoe dat de ontwatering van gras- en bouwland veel slechter is en dat beworteling niet meer de diepte in gaat.

Scheuren is funest

Van Eekeren adviseert daarom grasland met beleid te vernieuwen. 'Scheuren van grasland is funest. Overweeg een niet-kerende grondbewerking op bouwland, waarbij de gewasresten in de bovenste laag blijven liggen: dat stimuleert pendelaars.'

'En ploeg minder intensief en diep, want niet alleen wormen, maar ook het leefmilieu van wormen wormgangen worden door grondbewerking aangetast', aldus Van Eekeren.

Weer

 • Donderdag
  19° / 7°
  10 %
 • Vrijdag
  19° / 4°
  10 %
 • Zaterdag
  22° / 4°
  10 %
Meer weer