Moties+Utrechtse+Heuvelrug+sneuvelen
© Triodos bank

Moties Utrechtse Heuvelrug sneuvelen

Twee moties die gisteravond ter sprake kwamen tegen uitbreiding van veehouderijen, haalden het niet in een ingelaste raadsvergadering in gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De aanleiding voor de vergadering was ophef over een door de gemeente verleende vergunning aan een boer die een biologische varkensstal voor negenhonderd varkens wil bouwen aan de Molenweg, ten zuiden van Doorn.

Deze uitbreiding valt binnen het reconstructieplan, binnen het bestemmingsplan en bestaande bouwblok, binnen normen voor geur- en fijn stof en voldoet aan de hoogste eisen voor dierenwelzijn en -gezondheid.

Stankoverlast

Niettemin vonden VVD, D66 en BVH de stal ongewenst, omdat zij vrezen voor stankoverlast vanwege de korte afstand op de bebouwde kom.

De motie van VVD en BVH stelde dat een biologische varkensstal voor negenhonderd varkens evenveel stankoverlast geeft als een intensieve stal voor zevenduizend varkens en bepleitte bedrijfsverplaatsing.

Ingetrokken

De motie haalde het niet. D66 wilde dat het college onderzoekt of zij dergelijke 'grootschalige stallen' voortaan kan voorkomen via bestemmingsplanwijziging. Deze motie werd ingetrokken.

In een inspraakreactie stelde provinciaal LTO Noord-voorzitter Bert van Donselaar dat de bedrijfsontwikkeling binnen de regels en plannen voor het buitengebied valt.

'Wees reëel'

'Ik betreur de extra vergadering en moties. Wees eerlijk en reëel naar ondernemers die in hun bedrijfsontwikkeling tegemoet komen aan alle maatschappelijk wensen en regels', hield Van Donselaar de raad voor.

Weer

 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  70 %
Meer weer