Grondwater+Limburg+schoner+dan+gedacht
© Norbert Huijts

Grondwater Limburg schoner dan gedacht

De uitspoeling van nitraat onder de Zuid-Limburgse lössbodem is tot wel 30 procent lager dan de meetresultaten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangeven.

Dat blijkt uit langjarige meetresultaten van de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Staatssecretaris Sharon Dijksma (Landbouw) baseert het aanscherpen van de bemestingsnormen voor veehouders en akkerbouwers op de metingen van het RIVM.

De Tweede kamer heeft haar gevraagd wat zij met het WML-rapport gaat doen.

Oorzaak

De verschillen blijken op basis van een vergelijkingsonderzoek dat WML heeft laten uitvoeren, waarbij in theorie en in praktijk de methoden van RIVM en WML zijn vergeleken.

Oorzaak van de hogere gehalten bij de RIVM-methoden kunnen zijn de bemonsteringsmethodiek, de doorlooptijd en opslag in het laboratorium, de extractiemethode of een combinatie daarvan.

Onrechtvaardig

Beleidsmedewerker Harry Kager van de LLTB laat weten dat het onderzoek en de metingen van WML zeer gezaghebbend zijn.

'WML is een onafhankelijke en kritische instantie. Het kan niet zo zijn dat de uitspoeling op lössgrond lager is dan gedacht, maar agrarische ondernemers wel worden geconfronteerd met hele forse maatregelen in het mestbeleid.'

Uitle

Kamerleden Dijkgraaf (SGP), Lodders (VVD) en Geurts (CDA) willen van Dijksma weten hoe zij het verschil in uitkomst tussen de nitraatmetingen volgens de methode van WML en volgens de methode van het RIVM waardeert.

Ze willen op korte termijn vervolgonderzoek naar de mogelijke tekortkomingen van de door het RIVM gehanteerde methode.

* Lees meer hierover zaterdag in Nieuwe Oogst, editie Zuid.

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer