LTO+Noord+Utrecht+wijst+plek+zonneakker+aan
© Nieuwe Oogst

LTO Noord Utrecht wijst plek zonneakker aan

LTO Noord Utrecht wil geen zonneparken in landbouwkerngebieden en in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en liever helemaal niet in het landelijk gebied van provincie Utrecht.

LTO Noord Utrecht ziet dit als verstedelijking. 'Sta zonneparken hooguit toe in verwevingsgebieden in de Gelderse Vallei en in het rivierengebied buiten de landbouwkerngebieden', adviseerde LTO Noord Utrecht deze week aan Gedeputeerde Staten en de Statencommissie Ruimte, Grond en Water.

Gedeputeerde Bart Krol heeft toegezegd het advies mee te nemen in een nieuw voorstel over energielandschappen.

Herziening PRS

Aanleiding van het visiestuk van LTO Noord Utrecht is de partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS).

Daarin wijzen Gedeputeerde Staten het gehele landelijk gebied aan als experimenteerruimte voor duurzame energie en mogen zonnepanelen op elk agrarisch (bouw)perceel, voormalige agrarisch perceel en niet-agrarisch perceel met een maximum van 2,5 hectare.

Locaties

Naast LTO Noord Utrecht heeft provinciaal adviseur voor de ruimtelijke kwaliteit Ingeborg Thoral kanttekeningen gezet bij het Utrechtse beleid voor duurzame energie.

Thoral constateert erg veel beleidsruimte, maar mist een visie op geschiktheid van locaties. 'Spaar open landschappen als het Groene Hart en Eemland en kies voor plaatsing in de verwevingsgebieden', stelt zij.

· Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst, editie Midden

Weer

 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  30 %
Meer weer