Actie+Dijksma+voor+bodemvruchtbaarheid
© EZ

Actie Dijksma voor bodemvruchtbaarheid

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil maatregelen nemen om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Dat blijkt uit de Nederlands inzet voor het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Dijksma wil de stikstofgebruiksnorm voor enkele gewassen, waaronder grasland op klei, optrekken tot het niveau van het bemestingsadvies.

Fosfaat

Ook moet de fosfaattoestand van de bodem geactualiseerd worden. Dijksma wil met nieuwe technieken de beschikbaarheid van fosfaat voor het gewas en het bufferend
vermogen van de bodem bepalen.

Reparatiebemesting

Reparatiebemesting met dierlijke mest moet mogelijk worden voor alle landbouwgrond. Tot dusver was reparatiebemesting alleen bedoeld voor fosfaatarme gronden.

Afwijken normen

Dijksma wil ook opnemen dat bij weers- en plaaggerelateerde calamiteiten mag worden afgeweken van de normaal geldende gebruiksnormen en voorschriften.

Actieprogramma

De maatregelen zijn onderdeel van de Nederlandse inzet voor de onderhandelingen met de Europese Commissie over het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2014 – 2017.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  18° / 8°
  20 %
 • Zondag
  19° / 10°
  40 %
Meer weer