LTO%3A+Nederlandse+boer+levert+meer+in
© LTO Nederland

LTO: Nederlandse boer levert meer in

Nederland levert in het gesloten akkoord over de EU-begroting naar verhouding meer in dan Duitsland of Frankrijk ten behoeve van de Oost-Europese lidstaten, zegt LTO Nederland.

De 27 Europese regeringsleiders bereikten op de EU-top in Brussel een akkoord over de hoogte van de EU-begroting voor de periode 2014-2020. Belangrijk onderdeel van deze meerjaren-begroting is het budget voor het uitvoeren van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Concurrentiepositie

Nederlandse boeren leveren door de afspraken meer in dan collega’s in omringende landen, constateert de belangenorganisatie ' Dat is nadelig voor onze concurrentiepositie.' De toezegging in het akkoord dat het invullen van de verplichte ecologische aandachtsgebieden niet ten koste mag gaan van de agrarische productiecapaciteit juicht LTO wel toe.

Overigens is het akkoord nog niet definitief: ook het voltallige Europese Parlement moet er nog instemmen en mogelijk gebeurt dat in de tweede week van maart.

Tevreden

LTO is wel tevreden over het feit dat het budget voor het landbouwbeleid niet onevenredig wordt gekort.

De mogelijkheid voor lidstaten om tot 15 procent van het budget voor bedrijfstoeslagen over te hevelen van de eerste naar de tweede pijler, of omgekeerd, vindt LTO wel een slechte zaak, omdat dit leidt tot ongelijke concurrentie op de Europese landbouwmarkt.

Plattelandsontwikkeling

Dit percentage zou dan nog bovenop het forse verlies komen, dat veel individuele boeren al te wachten staat de komende zeven jaar als gevolg van de korting op het GLB en het Nederlandse aandeel. Om die reden roept LTO het kabinet op af te zien van deze korting en om ervoor te zorgen dat het geld voor plattelandsontwikkeling ook werkelijk bij boeren en tuinders terechtkomt.

LTO betreurt het verder dat het budget voor onderzoek en innovatie zwaar wordt gekort. 'Onderzoek en innovatie zijn medebepalend voor een sterke land- en tuinbouw op de langere termijn. Een verbinding met het Nederlandse topsectorenbeleid, waarbij de praktijk meer betrokken moet worden, biedt immers kansen voor de agro-sector in ons land om internationaal koploper te blijven.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 2°
  70 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  80 %
Meer weer