GS Noord-Holland timmert Agenda Groen af

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben gisteren de definitieve Agenda Groen vastgesteld. Na behandeling door commissie Ruimte volgt op 11 maart een definitief besluit door Provinciale Staten (PS).

De nieuwe Agenda Groen is het provinciale antwoord op de rijksbezuinigingen en decentralisatie van groentaken. GS stelde in september 2012 het concept van Agenda Groen vast.

Daarin gaf GS onder andere aan niet te willen tornen aan de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en jaarlijks 16 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor investeringen in natuur- en recreatiegebieden.

Koopplicht

Om boeren in EHS-gebieden tegemoet te komen, wordt de koopplicht binnen de EHS weer ingevoerd. Ook blijft de provincie bijdragen aan de Nationale Parken van kracht.

Reacties op de concept-Agenda Groen van PS en belangengroepen (waaronder LTO Noord) hebben geleid tot een aantal kleine aanpassingen. Zo wordt het Oostzanerveld niet meer exclusief gezien als proefplek voor beheerarme natuur.

Er wordt nu ook gekeken naar andere gebieden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  30° / 14°
  10 %
 • Maandag
  30° / 15°
  20 %
 • Dinsdag
  30° / 16°
  30 %
Meer weer