LTO: groter bouwblok in Zuid-Holland

Bouwblokken groter dan 2 hectare moeten mogelijk blijven in Zuid-Holland. Het voorstel om ontheffingen voor grotere bouwblokken te schrappen, is 'kortzichtig en onwenselijk'.

LTO%3A+groter+bouwblok+in+Zuid%2DHolland
© Wim van Vossen

Dat stelde voorzitter Arie Verhorst van LTO Noord Zuid-Holland vandaag tijdens een hoorzitting van Provinciale Staten. De provincie gaat haar structuurvisie aanpassen en wil daarin de ontheffing voor bouwblokken groter dan 2 hectare schrappen.

'We zijn het eens dat voor een meerderheid van de agrarische bedrijven op dit moment 2 hectare voldoet', zegt Verhorst. 'Maar regeren is vooruitzien en er zijn nu in de provincie al meer dan veertig agrarische bedrijven met melkvee, akkerbouw, bollen of bomen met een bouwblok van meer dan 2 hectare.'

Stereotyp

De provincie wil af van bedrijven met een dergelijke omvang. 'Met slechts de argumentatie: we willen geen megastallen. Los van de vraag wat een megastal is, worden onder dit stereotype begrip alle bedrijfstypen voor het gemak gerangschikt, ongeacht sector', stelt Verhorst.

De provincie gaat in zijn ogen volledig voorbij aan het feit dat bedrijfsgebouwen slechts een deel van het bouwblok in beslag nemen. 'De ruimtebehoefte neemt de komende jaren sterk toe, zowel om economische als bedrijfsmatige ontwikkelingen.'

Meer ruimte

Voor de akkerbouw en de bollenteelt zijn schaalvergroting, de bundeling van verkoop en opslag belangrijke oorzaken. De veehouderij heeft vooral meer ruimte nodig om aan de toenemende dierenwelzijnseisen te voldoen.

'Al het vee op één locatie houden, zal ook het onnodig verplaatsen van dieren voorkomen', meent Verhorst. 'De uitwerking van het begrip duurzaamheid leidt tot kringlooplandbouw, dat ook op het gebied van energie en mestopslag veel extra ruimte vraagt.'

? Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst, editie Oost/West

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer