BAI%3A+3%2C45+miljoen+ton+consumptieaardappelen
© nieuwe oogst

BAI: 3,45 miljoen ton consumptieaardappelen

Het Bureau Aardappelmarkt Informatie (BAI) van het Productschap Akkerbouw schat de opbrengst aan consumptieaardappelen op 3,45 miljoen ton. Dat is 11,5 procent minder (0,45 miljoen ton) dan de vergelijkbare meting door BAI medio november 2011.

Vergeleken met 2011 is het areaal consumptieaardappelen gedaald van iets minder dan 71.000 hectare naar ongeveer 66.000 hectare. Uit de peiling blijkt dat ook de gemiddelde bruto opbrengst is gedaald en van ruim 55 ton naar 52 ton per hectare.

Afgeleverd

Van de totale bruto opbrengst is ongeveer 75 procent bestemd voor de verwerkende industrie en 25 procent voor de versmarkt. Op enkele honderden hectares na (minder dan 1 procent van het areaal) zijn medio november alle aardappelen geoogst.

Van de bruto opbrengst is medio november in totaal ongeveer 43 procent (ruim 1,45 miljoen ton aardappelen afgeleverd (af land en uit de schuur) tegenover ongeveer 1,18 miljoen ton medio november vorig jaar (toen 30 procent van 3,9 miljoen ton).

Representatief

De marktschattingen zijn gebaseerd op de reacties van 409 telers met minstens 2 hectare en samen 8.300 hectare consumptieaardappelen, wat overeenkomt met 12,5 procent van het totale areaal consumptie aardappelen vanaf 2 hectare.

Bijna 99 procent van het totale areaal consumptieaardappelen in Nederland wordt in 2012 geteeld op bedrijven met meer dan 2 hectare consumptieaardappelen. De uitkomsten representatief zijn voor alle 5.240 bedrijven met minstens 2 hectare consumptieaardappelen in Nederland.

Bekijk meer over: