PVV+doorslaggevend+in+300+NGE%2Dmotie
© jos thelosen

PVV doorslaggevend in 300 NGE-motie

GroenLinks en de PvdA dienen een motie in om de schaalgrootte van de veehouderij te beperken tot 300 NGE per bedrijf. Of de motie een meerderheid krijgt, is sterk afhankelijk van de houding van de PVV.

Als de motie wordt gesteund door de PVV, SP en PvdD is er een meerderheid in de Tweede kamer. Dan moet het kabinet op één of andere manier uitvoering geven aan het verzoek van de 5 partijen.

Demissionair EL&I-staatssecretaris Henk Bleker laat weten de 300 NGE-norm niet zinvol te vinden.

Maatschappelijk draagvlak, volksgezondheid en dierwelzijn

PVV heeft aangegeven dat die partij de schaalgrootte in de veehouderij baseert op 3 criteria: maatschappelijk draagvlak, volksgezondheid en dierwelzijn. Grote veehouderijbedrijven kunnen ook een gevaar opleveren voor kleinere gezinsbedrijven, zegt PVV-woordvoerder Dion Graus.

Daarmee is onduidelijk of de PVV de motie zal steunen.

Geen aantallen

VVD, CDA, CU en SGP zijn tegen de motie. Zij willen de groei van de veehouderij niet ophangen aan aantallen dieren per locatie. Volgende week stemt de Tweede Kamer over deze motie.

300 NGE zou volgens GroenLinks uitkomen op 7500 vleesvarkens, 1200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien of 2500 vleeskalveren.

Bekijk meer over: