CRV+kan+echt+ledenvoordeel+uitkeren
© CRV

CRV kan echt ledenvoordeel uitkeren

Fokkerijcoöperatie CRV heeft een clausule ontwikkeld om haar leden ook ledenvoordeel toe te kunnen kennen uit de winst. Voorheen ging dit via omzetkorting die gelimiteerd was in verband met fiscale restricties. Bovendien profiteerden niet-leden ook mee.

'De laatste jaren stelden steeds meer leden de vraag of CRV niet te rijk wordt en te veel oppot', vertelt bestuursvoorzitter Kees Gorter. 'Wij konden tot nu toe echter niet meer dan € 1,6 miljoen per jaar via omzetkorting uitkeren.'

Verdeelsleutel

Moeilijkheid om tot een beter regeling te komen, zat ook in de verschillende fiscale wetgeving in Vlaanderen en Nederland.

'Maar nu hebben we dat rond. Met een sleutel van 50-50 wordt de rest winst verdeeld in toekenning aan reserves en uitkering in ledenvoordeel. We streven ernaar het eigen vermogen rond de 60% te houden', vertelt Gorter.

CRV boekte afgelopen jaar een winst van zo’n € 5 miljoen, daarvan gaat € 2,5 naar de leden. 'Met 30.000 leden gaat het niet om grote bedragen. Maar het gaat om het principe. De leden delen mee in het risico dat de onderneming neemt met het internationaal ondernemen.'

Kwetsbare bedrijfstakken

Het internationale ondernemen is ook de reden dat CRV het eigen vermogen op het relatief hoge percentage van 60 wil houden.

'CRV is een relatief kleine coöperatie welke veel risico neemt. Met het sluiten van grenzen in verband met het Schmallenberg-virus zie je direct onze kwetsbaarheid. Leden begrijpen dan ook dat onze solvabiliteit goed moet zijn', stelt Gorter.

Bekijk meer over: