Dienst+Regelingen+op+de+vingers+getikt
©

Dienst Regelingen op de vingers getikt

Dienst Regelingen van het ministerie van EL&I is op de vingers getikt door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

DR moet beter motiveren waarom een aanvraag van veehouders die gebruik wensten te maken van de steunregeling voor investeringen in integrale duurzame stallen en houderijsystemen, werd afgewezen.

Twee veehouders spanden de zaak aan. Zij hadden geen inzicht in de commissies die zich over hun vraag hadden gebogen en in de dossiers bevond zich geen schriftelijk, door de commissies uitgebracht advies.

Ook de wegingsverhouding tussen de verschillende soorten stallen voor runderen en stallen voor andere dieren dan runderen was niet terug te vinden.

Inzicht

Het www.rechtspraak.nl/Organisatie/CBb/OverHetCBb/Pages/default.aspx CBb stelt dat Dienst Regelingen de veehouders alsnog inzicht moet geven in de bij de besluitvorming gehanteerde criteria.

De boeren moeten vervolgens de gelegenheid krijgen daartegen argumenten aan te voeren, waarop Dienst Regelingen bij een nieuwe beslissing op bezwaar dient te beschikken. Daarvoor stelt het CBb een termijn van 12 weken.

Weer

 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 3°
  70 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  70 %
Meer weer