Akkerbouwers telen 12 procent meer uien, maar een kwart minder tarwe

Niet eerder was het areaal zaaiuien in Nederland zo groot als dit jaar. Het totale areaal bestaat in 2024 uit 32.700 hectare. Dat is 12,2 procent meer dan vorig jaar. Met een oppervlakte van 97.000 hectare telen akkerbouwers in 2024 een kwart minder tarwe dan in 2023. Dat blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de landbouwtelling 2024 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Akkerbouwers+telen+12+procent+meer+uien%2C+maar+een+kwart+minder+tarwe
© Job Hiddink

De peildatum van de voorlopige areaaluitkomsten is 15 mei. Door het natte voorjaar waren veel telers toen nog niet klaar met al hun zaai- en pootwerk. Het is niet duidelijk of het ondernemers daarna is gelukt hun ingeplande areaal helemaal vol te krijgen. Dat betekent dat bij de publicatie van de definitieve areaalcijfers in oktober de telling voor bepaalde gewassen nog behoorlijk kan afwijken tegenover de voorlopige cijfers.

De oppervlakte waarop consumptieaardappelen worden geteeld is dit jaar met 4,3 procent gestegen tot ruim 78.000 hectare. Daarnaast laten de voorlopige CBS-cijfers zien dat het areaal pootaardappelen met 40.000 hectare vergelijkbaar is met het voorgaande jaar (+0,4 procent), ondanks de zorgen over het dreigende tekort aan pootgoed. Het areaal zetmeelaardappelen krimpt met 7,9 procent naar 39.000 hectare.

De 32.700 hectare waarop Nederlandse akkerbouwers dit jaar zaaiuien telen, bestaat voor 86 procent uit gele uien. Op de overige 14 procent staan rode zaaiuien. Ook de tweedejaars poot- en plantuien zijn in oppervlakte toegenomen naar ruim 6.000 hectare.


Areaal tarwe kleiner dan 100.000 hectare

De teeltoppervlakte voor tarwe (97.000 hectare) is dit jaar voor het eerst sinds 1957 kleiner dan 100.000 hectare. Onder meer vanwege de natte weersomstandigheden in het najaar van 2023 wordt er dit jaar 41.000 hectare minder wintertarwe geteeld, vergeleken met een jaar eerder. Het areaal voor dit gewas komt met een afname van 34 procent uit op 80.000 hectare.

Ondanks het natte voorjaar bedraagt het areaal zomertarwe in 2024 ruim 17.000 hectare. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens het CBS is er vaak een toename in het areaal zomertarwe in jaren waarin de oppervlakte van wintertarwe kleiner is. Zo blijft de totale oppervlakte van tarwe over het algemeen rond hetzelfde niveau. Maar dit jaar compenseert de toename van het areaal zomertarwe de krimp van dat van wintertarwe niet.

Gerst is het enige graangewas waarvan de teeltoppervlakte in 2024 is toegenomen. Dat areaal groeit met 10 procent naar 39.000 hectare. Vooral het areaal zomergerst is toegenomen: een stijging van 25 procent tot 25.700 hectare. Net als bij tarwe nam ook bij gerst het in de winter gezaaide areaal af, met 10,6 procent tot ruim 13.000 hectare.Het totale akkerbouwareaal is, vergeleken met 2023, met 2 procent afgenomen tot 535.000 hectare. Naast het areaal uien, is ook het teeltoppervlak van suikerbieten (+4.380 hectare) en vezelgewassen toegenomen.

Volgens het CBS is het areaal vezelgewassen onder meer gegroeid door de extra aandacht voor biobased bouwmaterialen van eigen bodem. Vezelgewassen zoals vlas en hennep hebben nog geen grote teeltoppervlaktes, maar ze zijn met een stijging van 62 procent wel flink toegenomen. De teeltoppervlakte van de vezelgewassen vlas en hennep steeg naar 7.000 hectare.

De areaalontwikkeling van veldbonen zet daarentegen niet door. Na een verdubbeling van de oppervlakte in 2023, is deze in 2024 gedaald met 32 procent naar bijna 3.000 hectare.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  23° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 13°
  20 %
Meer weer