Groenbemesters zijn belangrijk om het bodemleven te voeden

Brian Salomé heeft een akkerbouwbedrijf van 80 hectare in het Zeeuwse IJzendijke. Salomé is ook deelnemer aan de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) en experimenteert met precisielandbouw op zijn akkerbouwbedrijf.

Groenbemesters+zijn+belangrijk+om+het+bodemleven+te+voeden
DSV zaden Nederland

Bovendien past Salomé Niet-Kerende Grondbewerking (NKG) toe op zijn akkerbouwbedrijf. We spreken hem op de Bodemdag van DSV zaden in het Zeeuwse Sluis.

Ik ben overtuigd van de meerwaarde van TerraLife® groenbemestermengsels, ook al zijn ze soms wat duurder in de aanschaf

Brian Salomé, akkerbouwer in IJzendijke

Vanwaar uw interesse in de Bodemdag?

'We zijn al lang met de bodem bezig. We passen al acht jaar NKG toe en streven er naar de bodem jaarrond bedekt te houden. Deze onderwerpen komen ook terug op de Bodemdag van DSV.'

Welke rol spelen groenbemesters op uw bedrijf?

'Groenbemesters zijn belangrijk om de bodem bedekt te houden en het bodemleven te voeden. Als een gewas groeit dan zorgen wortelexudaten ervoor dat het bodemleven groeit. Maar als bijvoorbeeld aardappelen gerooid zijn en je laat de bodem een half jaar onbedekt dan raak je veel bodemleven kwijt.

'Met gewasresten en groenbemesters houdt je het bodemleven actief. Daarvan profiteert de hoofdteelt. Door NKG en de frequente inzet van groenbemestermengsels zien we meer regenwormen.


Brain Salomé op de Bodemdag in Sluis.
Brain Salomé op de Bodemdag in Sluis. © DSV

'Zelfs in het spuitspoor zitten nu iedere 10 centimeter gaatjes van pendelaars. Bij een hoosbui kan het water makkelijker infiltreren en door extra organische stof bovenin wordt er ook meer water vastgehouden.'

Moet een groenbemester makkelijk slijten in de winter? Of juist winterhard zijn?

'In ons systeem willen we graag dat een aantal componenten slijten in de winter, maar dat er ook een paar overblijven. Hier in Zeeuws-Vlaanderen vriest het minder dan verder landinwaarts. Het zaaimoment speelt ook een rol. Een uitgegroeide groenbemester is vaak vorstgevoeliger dan een laat gezaaide groenbemester.'

Welke groenbemesters overweegt u dit jaar te zaaien? En overlegt u met iemand?

'We hebben de afgelopen jaren TerraLife® N-Fixx 50 gebruikt voor de uien waar een vroeg en fijn zaaibed nodig is. N-Fixx 50 slijt gemakkelijk in de winter. We hebben ook goede ervaring met TerraLife® WarmSeason, vooral bij vroege zaai.


De TerraLife® N-Fixx van afgelopen najaar op het perceel van Salomé.
De TerraLife® N-Fixx van afgelopen najaar op het perceel van Salomé. © DSV

'De mengsels met Tillage Rammenas passen ons minder. Als er onvoldoende vorst is kunnen er resten overblijven die het zaaien van gewassen in het voorjaar kunnen hinderen. Ik volg nieuwe ontwikkelingen rondom groenbemesters en houdt contact met DSV en met regionale adviseurs zoals Arno van den Hemel of Van Iperen.'

Bemest je de groenbemesters?

'Ik gebruik stalmest voor de inzaai van groenbemesters. Mijn stro gaat naar een veehouder en komt terug als stalmest. Ik gebruik weinig stikstof omdat ik de indruk heb dat dit vooral tot bovengrondse groei leidt. De groenbemestermengsels bevatten vlinderbloemigen en die binden zelf stikstof. Ik vind het niet erg als een groenbemester laag blijft, als hij zich ondergronds maar goed ontwikkelt.'

Hoe werk je een groenbemester onder in het voorjaar?

'We gebruiken een klepelmaaier en een Lemken Karat met ganzenvoeten die de groenbemester ondiep afsnijdt. Voor de uien en bieten op ongeveer 3 centimeter, voor aardappelen wat dieper. Het gebruik van glyfosaat in het voorjaar proberen we te vermijden.'

Het akkerbouwbedrijf van Brian Salomé

Het bedrijf van Brian Salomé is gevestigd in IJzendijke in Zeeuws-Vlaanderen. Het bedrijf heeft een omvang van 80 hectare en daar worden de volgende gewassen geteeld: tarwe, graszaad, wintergerst, suikerbieten, aardappelen, zaaiuien en bruine bonen. De grondsoort is zavel en klei van 15 procent tot 40 procent afslibbaar.


Het klepelen van een groenbemester bij Salomé.
Het klepelen van een groenbemester bij Salomé. © DSV

Meer informatie over de bodem en bodemverbetering vindt u op onze website


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner DSV

DSV zaden Nederland

DSV zaden Nederland werkt onder de vlag van het internationale zaadbedrijf ‘Deutsche Saatveredelung AG’ met het hoofdkantoor in Duitsland. DSV AG...

Lees verder »

Meer van DSV zaden Nederland

Lees ook

Meer artikelen van DSV zaden Nederland »

Artikelen over DSV zaden Nederland