EcoFuels gebruikt groenteresten als basis voor energieopwekking

EcoFuels is een schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw. Uit organische reststromen van de groenteteelt en levensmiddelenindustrie produceert het bedrijf elektriciteit, warmte, CO2 en groen gas. Zo wordt bijgedragen aan de energietransitie.

EcoFuels+gebruikt+groenteresten+als+basis+voor+energieopwekking
© Maartje van Berkel

EcoFuels is onder andere onderdeel van Laarakker Groenteverwerking in Well. Dit bedrijf richt zich op het telen, oogsten, verwerken en verkopen van vollegrondsgroenten voor de diepvries- en conservenindustrie. 'Piet Laarakker legde in de jaren zestig de basis voor het bedrijf', vertelt bedrijfsleider Twan Geraedts van EcoFuels.

Later bouwde zijn zoon Frank Laarakker het bedrijf verder uit. Geraerdts: 'Toen Frank overleed, kwam de dagelijkse leiding in handen van Maurice Coolen. Hij wordt ondersteund door een managementteam.'

Het bedrijf werkt samen met contracttelers in verschillende landen in Europa. Zij telen op een oppervlakte van in totaal ongeveer 9.000 hectare conserven- en diepvriesgroenten in opdracht van Laarakker Groenteverwerking. Een deel wordt biologisch geteeld.

Wat overblijft, is bestemd voor humane consumptie of de veevoerindustrie

Twan Geraerdts, bedrijfsleider bij EcoFuels

'Het gaat enerzijds om bovengrondse gewassen, zoals erwten en bonen. Die worden geteeld onder supervisie van Laarakker en gaan na de oogst meteen naar de verwerkers. De gewassen die onder de grond groeien, zoals wortelproducten, worden na de oogst door Laarakker geschoond, gesneden, gewassen en gesorteerd en gaan pas daarna naar de verwerker', legt Geraerdts uit.

Daarnaast laat het bedrijf peensoorten telen vanwaaruit inhoudsstoffen voor de kleurstofindustrie worden gewonnen. 'Wat overblijft, is bestemd voor menselijke consumptie of de veevoerindustrie.'


Energie uit reststromen

Innovatie is een belangrijke pijler binnen het bedrijf. Zo ging Frank Laarakker ruim twintig jaar geleden al nadenken over hoe hij organische reststromen na bewerking van de groenten zou kunnen verwaarden.


De gewassen die onder de grond groeien, zoals wortelproducten, worden na de oogst door Laarakker geschoond, gesneden, gewassen en gesorteerd en gaan daarna naar de verwerker.
De gewassen die onder de grond groeien, zoals wortelproducten, worden na de oogst door Laarakker geschoond, gesneden, gewassen en gesorteerd en gaan daarna naar de verwerker. © Maartje van Berkel

Geraerdts: 'Tot die tijd werden de reststromen uitgereden op de gronden van Laarakker. Maar door de groei van het bedrijf konden we niet meer alles kwijt. Zo ontstond het idee om energie te winnen uit organische reststromen, door middel van vergisting. Organisch materiaal wordt dan door bacteriën omgezet in biogas.'

Om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, werd gekozen voor thermofiele vergisting. Daarbij worden hogere temperaturen ingezet dan bij 'gewone' vergisting. In 2006 werd bij het terrein van Laarakker een fabriek met vergisters en warmtekrachtkoppelingen (wkk's) gerealiseerd. De wkk's zetten het opgewekte biogas om in warmte en stroom.

'Deze activiteit werd ondergebracht in een apart bedrijf; EcoFuels. Laarakker en afvalverwerkingsbedrijf Indaver Nederland zijn aandeelhouder', vertelt Geraedts. 'Om de vergister jaarrond te laten draaien, verwerken we naast reststromen van de groenteteelt van Laarakker, organische reststromen uit de levensmiddelenindustrie.'


Terugleveren aan het net

Inmiddels wordt jaarlijks 100.000 ton aan laagwaardige restproducten verwerkt. Dit zijn producten met relatief veel water. Dat levert ieder jaar 17 miljoen kilowattuur aan duurzame stroom op. De stroom zetten Laarakker en EcoFuels in binnen de bedrijfsprocessen, de rest wordt teruggeleverd aan het net.

'De opgewekte warmte gebruiken we in de processen van EcoFuels. Daarnaast blijft na vergisting nog een restproduct over. Dit scheiden we in een dunne en een dikke fractie. Onder andere Indaver verwerkt de dikke fractie tot compost, de dunne fractie wordt opgewaardeerd tot bruikbaar en loosbaar water', zegt de bedrijfsleider.

Daarnaast produceert EcoFuels groen gas: biogas dat is opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit. 'Toen we hier in 2011 mee aan de slag gingen, waren we een van de eerste die groen gas produceerden uit laagwaardige reststromen. Inmiddels zetten we 40 procent van het geproduceerde biogas om in groen gas, van de rest maken we stroom en warmte.'

Het groene gas (3 miljoen kuub per jaar) wordt ingevoegd op het aardgasnet. Groene CO2 die vrijkomt bij de productie van groen gas levert het bedrijf onder meer aan de glastuinbouw.


Om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, is gekozen voor het zogeheten thermofiele vergisting.
Om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, is gekozen voor het zogeheten thermofiele vergisting. © Ecofuels

Geraedts geeft toe dat het niet altijd van een leien dakje ging. Zo kostte het tijd om het proces van thermofiele vergisting goed onder de knie te krijgen. Ook het opwaarderen van biogas tot groen gas was aanvankelijk niet eenvoudig. 'Inmiddels beheersen we deze processen tot in de puntjes. De activiteiten van EcoFuels zijn uniek; er zijn weinig bedrijven die laagwaardige organische reststromen verwerken via thermofiele vergisting. Dit sluit perfect aan bij de activiteiten van Laarakker en is een ultiem voorbeeld van kringlooplandbouw.'


Toekomstplannen

Innovatie blijft het sleutelwoord richting de toekomst. EcoFuels richt zich onder meer op procesoptimalisatie en kijkt naar nieuwe mogelijkheden voor energieopwekking. Geraedts: 'We onderzoeken of we ook waterstof kunnen maken met de wkk's en of we wellicht vloeibare biobrandstoffen kunnen produceren. Denk aan biologische LNG.'

Ook wil het bedrijf de productie van groen gas opschalen naar 10 tot 12 miljoen kuub per jaar. 'We gaan dan minder groene stroom produceren. Elektriciteit uit een wkk is namelijk relatief duur ten opzichte van zonne- of windstroom. Daarbij wil het kabinet de productie van groen gas verhogen naar 2 miljard kuub in 2030 om de inzet van fossiele brandstoffen te reduceren.'

Volgens Geraerdts draagt EcoFuels daar graag een steentje aan bij. 'We laten zien dat agrarische bedrijven een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. En dat organische reststromen hier een waardevolle schakel in zijn.'


Opwekken van groen gas door middel van mestvergisting

Iwan Gijsbers, projectleider Klimaat en Energie bij LLTB, noemt EcoFuels 'een mooi voorbeeld van hoe organische reststromen verwaard kunnen worden en hoe hier onder meer groen gas uit kan worden geproduceerd'. 'Als LLTB willen we ook aan de slag met de productie van groen gas, samen met onze leden in de veehouderij', zegt hij. 'Ook via monomestvergisting kun je groen gas opwekken. We zijn inmiddels met een aantal veehouders in gesprek hierover.'Gijsbers geeft aan dat de agrarische sector op die manier een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie. 'Dit is ook een van de speerpunten binnen de energievisie van LLTB. En door als agrarisch ondernemer de bedrijfsactiviteiten te verbreden, versterk je de continuïteit van het bedrijf en daarmee van de sector. Daarnaast dragen we, met het leveren van duurzame energie, bij aan de bestaanszekerheid van ons allemaal.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
 • Vrijdag
  23° / 16°
  90 %
Meer weer