'De Ecorobotix heeft dit seizoen nauwelijks stilgestaan'

Slimme innovaties zijn onmisbaar voor de teelten van morgen: teelten met nagenoeg geen milieu-impact en een goed rendement. De Ecorobotix presenteerde zich vorig jaar als zo’n slimme innovatie en lijkt de verwachtingen waar te maken. Agrifirm zette de nauwkeurige spuitmachine afgelopen seizoen voor het tweede jaar in en zag deze dit jaar al nauwelijks stilstaan. ‘De telers waar we dit jaar hebben gereden zijn erg enthousiast’, vertelt Jeroen Nijenhuis van Agrifirm. ‘Ze zien dat dit de toekomst is.’

%27De+Ecorobotix+heeft+dit+seizoen+nauwelijks+stilgestaan%27
Agrifirm

De Ecorobotix is een nauwkeurige spuitmachine die via cameratechniek ultragerichte toepassing van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen mogelijk maakt. Met een precisie van 6 bij 6 centimeter kan de spotsprayer op plantniveau doseren, met 97 procent driftreductie als resultaat. Vorig jaar werden de eerste drie Ecorobotix in Nederland geïntroduceerd. Dit seizoen is met tien machines zo’n 4.000 hectare onkruid- en aardappelopslagvrij gehouden, vrijwel geheel in samenwerking met Agrifirm.

Een van de eerste partijen die in de slimme spuitmachine investeerden, was Agrifirm. De coöperatie zette de Ecorobotix in samenwerking met onder meer Loonbedrijf Van Dun uit het Flevolandse Espel vorig jaar al in, bij wijze van pilot.

‘In 2023 behandelden we 600 hectare met de Ecorobotix, twee keer zoveel als verwacht’, vertelt Nijenhuis, als accountmanager akkerbouw actief in regio Midden. Zijn collega Randy Wilbrink, kenniscoördinator precisielandbouw, vult aan: ‘De sector pakt de precisiespuittechniek goed op. Door wegval van middelen wordt de noodzaak van alternatieve technieken steeds belangrijker om onze teelten in de benen te kunnen blijven houden.’

Met deze techniek kunnen we de emissies tot 95 procent of meer terugbrengen

Randy Wilbrink, kenniscoördinator precisielandbouw van Agrifirm

De aanmeldingen stroomden dit jaar binnen, stelt Wilbrink. ‘En we hebben het ontzettend druk gehad. De machine heeft nauwelijks stilgestaan. Sommige telers hebben inmiddels zelf een Ecorobotix besteld.’

En succes voor de Ecorobotix is, volgens de mannen van Agrifirm, succes voor de sector. Wilbrink: ‘Telers zien dat de Ecorobotix ze een arbeids- en kostenbesparing oplevert en ze zien enorme milieuvoordelen. Met deze techniek kunnen we de emissies tot 95 procent terugbrengen. Dat is ontzettend belangrijk voor de toekomst van de sector. We moeten laten zien dat we innoveren, vooruitdenken en daarmee de uitdagingen nu en in de toekomst het hoofd kunnen bieden.’

Een belangrijke doelstelling van het Ecorobotix-team bij Agrifirm is dan ook om de positieve impact van spotspraytechniek aan te tonen. ‘Het is belangrijk dat we, ook aan de overheid, laten zien wat het voordeel is van deze techniek op milieugebied, veilig gebruik van middelen en afspoeling. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren aan het in stand houden van het gewasbeschermingsmiddelenpakket’, aldus Nijenhuis.


Veldproeven

‘Daarom zijn we nu bezig met een serie veldproeven op de Boerderij van de Toekomst, om de resultaten van de Ecorobotix ten opzichte van volveldsbespuiting wetenschappelijk te meten. Dat doen we samen met andere partijen, waaronder Wageningen University & Research, precisielandbouwspecialist Doorgrond, de fabrikanten, telers en loonwerkers’, legt Nijenhuis uit.

‘Zo proberen we gezamenlijk de gereedschapskist van de teler zo vol mogelijk te houden en de milieu-impact van teelten te minimaliseren, terwijl het rendement minimaal behouden blijft’, benadrukt de Agrifirm-accountmanager.


Verantwoord en rendabel

Het past binnen de visie van Agrifirm, waarin een verantwoorde teelt hand in hand gaat met rendement. Met een werkbreedte van 6 meter en een snelheid van 5 tot 7 kilometer per uur kan de Ecorobotix ongeveer 3 hectare per uur behandelen, waardoor het een efficiënte oplossing is. Zeker in vergelijking met andere emissievrije oplossingen zoals handmatige onkruidbestrijding.

‘Het moet voor de teler mogelijk blijven om te telen met een kleiner middelenpakket en acceptabele arbeidsinspanning en -kosten’, vindt Nijenhuis. ‘Daarnaast willen we ons oriënteren op de mogelijkheden om in de toekomst efficiënter en beter met gewasbeschermingsmiddelen om te gaan. De algoritmes die de Ecorobotix gebruikt om gewassen te herkennen maken dat mogelijk.’

Dat het seizoen is afgelopen, wil dan ook niet zeggen dat het team stilzit. Het Ecorobotix-team van Agrifirm werkt tussen de seizoenen hard aan het analyseren en verwerken van de resultaten en de feedback van de gebruikers.


Via cameratechniek is ultragerichte toepassing van middelen of meststoffen mogelijk.
Via cameratechniek is ultragerichte toepassing van middelen of meststoffen mogelijk. © Ingrid Sweers

‘Door die optimalisatie maken we de machine nog efficiënter. We merkten dit jaar dat de selectiviteit van de onkruidbestrijding en de detectie van het gewas al veel beter waren dan vorig jaar. Vooral de algoritmes voor aardappelopslag, bieten en uien hebben het erg goed gedaan. We hadden dit jaar daarom meer ruimte om algoritmes te testen voor nieuwe gewassen, zoals peen, knolselderij en pompoen’, geeft de Agrifirm-accountmanager aan.

‘We hebben ten opzichte van 2022 ook veel meer data gekregen en kunnen vastleggen. Daardoor is onze kennis dit jaar flink toegenomen’, vervolgt Nijenhuis. ‘Dat is en blijft de belangrijkste toegevoegde waarde die wij als Agrifirm willen bieden aan de teler.’

Naast optimalisatie van de software is de machine zelf ook onder handen genomen. Zo is de spoorbreedte van de buitenste wielen bijvoorbeeld aangepast, zodat de Ecorobotix nu ook werkt op rijen van nog meer spoorbreedtes.


Nieuwe generatie

De toekomst van de Ecorobotix ziet er veelbelovend uit. ‘We verwachten het wetenschappelijke rapport van de veldproeven eind dit jaar en hopen dat de resultaten helpen de techniek uit het grijze beleidsgebied te halen en aan te tonen dat dit de nieuwe generatie is van bespuitingstechniek’, aldus Wilbrink.

‘We zijn al heel ver. En zelfs dan liggen er nog genoeg kansen’, voegt Nijenhuis toe. ‘We willen het liefst dat het gewas in zijn totaliteit wordt beschermd. Daarom kijken we niet alleen naar onkruidbestrijding, maar ook naar gewasvitaliteit en aandoeningen zoals plagen en schimmels.’

Volgend seizoen wil Agrifirm zoveel mogelijk verzamelde kennis van de Ecorobotix samenbrengen op één digitale plek en die beschikbaar maken voor de deelnemers. Nijenhuis: ‘Zo kunnen we nog grotere en efficiëntere stappen maken en de ruimte creëren om verdere ontwikkelingen op te pakken. Op die manier blijven we ons hard maken voor innovatie die de sector goed, tijdig en duurzaam ondersteunt.’


• Lees meer over de Ecorobotix op de website van Agrifirm

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Agrifirm

Agrifirm

Agrifirm is een coöperatie waarin meer dan 10.000 Nederlandse veehouders en telers hun krachten hebben gebundeld. Zo behalen we maximaal inkoopvoordeel op...

Lees verder »

Meer van Agrifirm

Lees ook

Meer artikelen van Agrifirm »

Artikelen over Agrifirm