Financiële tegemoetkoming waterberging in Zuid-Limburg

Boeren en tuinders in Zuid-Limburg kunnen vanaf 1 februari gebruikmaken van een stimuleringsregeling om meer water vast te houden op hun percelen. De veertien maatregelen waarvoor een tegemoetkoming kan worden aangevraagd, zorgen voor minder afstroming en dragen bij aan een betere grondwaterstand.

Financi%C3%ABle+tegemoetkoming+waterberging+in+Zuid%2DLimburg
© Waterschap Limburg

Jack Nicolaes, bestuurslid LLTB-regio Zuid-Limburg, is blij met de stimuleringsregeling. 'In onze regio kunnen we nauwelijks beregenen. Dat maakt de noodzaak om water zoveel mogelijk vast te houden in natte perioden des te groter.'

Ook onderschrijft Nicolaes de maatschappelijke component. 'U wilt als agrarisch ondernemer niet dat water via uw gronden in de dorpen terechtkomt. Daar vechten we al jaren tegen. Veel van de maatregelen worden overigens al uitgevoerd en het is mooi dat daar nu een tegemoetkoming tegenover staat.'


Positief effect op teelt

Josette Van Wersch, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg: 'Agrariërs die deelnemen, leveren een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke opgaven, zoals wateroverlast verminderen en droogte voorkomen. Bovendien is gebleken dat een aantal maatregelen een positief effect heeft op het saldo van de teelt. We hopen dan ook dat veel agrariërs zich melden.'

U wilt als agrarisch ondernemer niet dat water via uw gronden in de dorpen terechtkomt

Jack Nicolaes, bestuurslid LLTB-regio Zuid-Limburg

Aan het einde van de winter worden de teeltplannen met gewaskeuze voor 2023 definitief gemaakt. Dat is het moment om te kijken naar de omstandigheden van een perceel in combinatie met de geplande teelt en de mogelijkheden die er zijn om water te bergen. Het waterschap vraagt agrariërs hier met een waterbewuste bril naar te kijken.


Zestig agrariërs

Vorig jaar hebben zo'n zestig agrariërs gebruikgemaakt van de regeling die is ontwikkeld samen met LLTB-regio Zuid-Limburg. Ook komend jaar wil Waterschap Limburg agrariërs stimuleren om extra water vast te houden. Voor een aantal maatregelen ondersteunt het waterschap dit met een tegemoetkoming.


Voor de regeling is in 2023 550.000 euro uitgetrokken, waarbij het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt' geldt. Alle agrariërs met landbouwgrond in Zuid-Limburg kunnen zich hiervoor aanmelden. Zij kunnen van 1 februari tot en met 31 mei, afhankelijk van de gekozen maatregelen, een aanvraag indienen via waterschaplimburg.nl/stimuleringsregeling.


'Water in Balans'

De stimuleringsregeling is onderdeel van 'Water in Balans', een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen.

Maatregelen worden gezocht in zes aandachtsgebieden: het landelijk/buitengebied, het stedelijk/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak, want elke druppel telt. Meer informatie: waterschaplimburg.nl/waterinbalans.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  95 %
 • Zondag
  8° / 5°
  30 %
 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
Meer weer