WER: CO2-emissie glastuinbouw in 2021 met 0,35 megaton gestegen

De totale emissie van koolstofdioxide (CO2) veroorzaakt door de glastuinbouw groeide in 2021 naar 6,5 megaton. Dat is een stijging van 0,35 megaton ten opzichte van 2020, wijst onderzoek van Wageningen Economic Research (WER) uit.

WER%3A+CO2%2Demissie+glastuinbouw+in+2021+met+0%2C35+megaton+gestegen
© Thierry Schut

De totale CO2-emissie lag met 6,5 megaton 4 procent onder het niveau van 1990 en werd vooral beïnvloed door de toename van het areaal, een stijging van de elektriciteitsverkoop en groei van de inzet van duurzame energie.

WER concludeert uit het eigen onderzoek dat de toename van de CO2-emissie van de glastuinbouw in 2021 kwam doordat emissiestuwende factoren samen een groter effect hadden dan emissieverlagende factoren.


Groter areaal

Door de toename van het areaal volgens de Landbouwtelling, de stijging van de elektriciteitsverkoop met de warmtekrachtkoppeling (WKK) en de afname van elektriciteitsinkoop, namen de CO2-emissie toe. De factoren die de CO2-emissie verlaagden, waren: groei van de inzet van duurzame energie, toename van de inkoop van niet-duurzame warmte en een daling van het energieverbruik per vierkante meter.

De netto-energiekosten stegen in 2021 met 25 procent

De CO2-emissie van de teelt per vierkante meter na temperatuurcorrectie zakte in 2021 met bijna 1 kilo, blijkt uit het WER-onderzoek. Deze ging naar 45,4 kilo per vierkante meter en kwam daarmee 40 procent onder het niveau in 1990 uit.

Volgens WER had de daling te maken met het feit dat de invloed van emissieverlagende factoren toenam. Deze indicator ondervindt geen invloed van de buitentemperatuur, het areaal en de elektriciteitsverkoop. Juist deze factoren waren bij de toename van de CO2-emissie van 2021 tegenover 2020 van grote invloed.


Energieverbruik neemt toe

Verder meldt WER dat het totaal energiegebruik van de glastuinbouw in 2021 steeg met ruim 5 procent naar 117 petajoule. Deze stijging had vooral te maken met de areaaltoename en de lagere buitentemperatuur ten opzichte van 2020. Het energieverbruik per vierkante meter daalde na temperatuurcorrectie van 1,14 naar 1,13 gigajoule. WER rekende uit dat door de energieprijsstijgingen de netto-energiekosten van de glastuinbouw in 2021 met gemiddeld 25 procent stegen.

Zowel het aandeel duurzame energie als het absolute gebruik van duurzame energie pluste in 2021. Het aandeel nam toe met 1,6 procent naar 11,9 procent. De totale hoeveelheid groeide van 11,5 naar 14 petajoule. Inkoop van duurzame warmte van partijen buiten de sector en aardwarmte golden als de belangrijkste duurzame energiebronnen.


Elektriciteitsproductie

De elektriciteitsproductie was in 2021 met circa 10,5 terawattuur iets hoger dan in het vorige recordjaar 2019. De elektriciteitsinkoop daalde per saldo met 10 procent naar 2,9 terawattuur, onder invloed van enerzijds de sterke vraag naar tuinbouwproducten en anderzijds de stijging van de energieprijzen in het tweede halfjaar.

De elektriciteitsverkoop steeg met 6 procent naar 6,8 terawattuur, vooral gedreven door de gunstige prijsverhouding aardgas-input en elektriciteit-output. Hierdoor kon een deel van de tuinders met een WKK toch de kosten van het verwarmen van hun kassen beheersen. Door de inzet van WKK's in de glastuinbouw lag in 2021 de CO2-emissie van de sector ruim 2,8 megaton hoger, maar werd landelijk bijna 4,3 megaton CO2-emissie voorkomen.

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  6° / 2°
  30 %
 • Maandag
  8° / 5°
  30 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  40 %
Meer weer