Beperk teeltrisico's en verbeter pensbenutting via maisras

Maiskeuze draait steeds meer om het beperken van teeltrisico's en het beter afstemmen van het ras op het rantsoen. Daarom zet Limagrain nog verder in op hoogopbrengende vroegrijpe rassen, een gecombineerde zaadcoating voor de beste teeltbescherming én op een speciaal label om mais te selecteren voor rantsoenen die veel pensbeschikbare energie vragen. Slimme tools helpen telers bovendien om de teelt beter te voorspellen.

Beperk+teeltrisico%27s+en+verbeter+pensbenutting+via+maisras
Limagrain
© Kennispartner

Bij mais neemt het aandeel vroege rassen al jaren toe. Dat komt niet alleen door de verplichting om op zand- en lössgrond voor oktober een vanggewas te zaaien, maar ook door de stijgende opbrengsten van (zeer) vroege rassen. De verschillen met de middenvroege/late rassen zijn steeds kleiner.

'Een hogere opbrengst is geen argument meer om te kiezen voor een middenvroeg/laat ras', stelt productmanager veehouderij Jan Roothaert van Limagrain. 'En als je weet dat vroege en zeer vroege rassen voor oktober meestal hun volledige potentie al hebben benut, dan begrijp je waarom ook telers in het zuiden en oosten steeds meer overstag gaan en kiezen voor tijdig hakselen en nazaai van een vanggewas.'

Vroege rassen hebben voor oktober hun volledige potentie meestal al benut

Ultravroege rassen

Limagrain onderscheidt zich in ultravroege en (zeer) vroege rassen. In het segment ultravroeg biedt de zaadveredelaar een aantal sterke nieuwkomers, zoals LG Resolute. Het ras scoort vooral goed in droge stof (ds)- en VEM-opbrengst. 'Een goede keuze op koude gronden bij late zaai', stelt Roothaert. Een andere nieuwkomer, LG Conclusion, scoort het hoogste in VEM per kilo drogestof, zetmeelgehalte en celwandverteerbaarheid.

In de categorie 'zeer vroeg' is LG 31.205 in twee jaar uitgegroeid tot het meest gezaaide ras in Nederland. Het scoort het hoogst qua zetmeelopbrengst en opbrengst KVEM per hectare.

Bij de vroege rassen gooit LG 31.219 hoge ogen. Het is een dubbeldoelras, zowel geschikt voor snijmais, CCM en korrelmais. Het is goed bestand tegen droogte, blijkt uit Hydraneo, het droogteresistentieprogramma van Limagrain. De mate van resistentie tegen droogte en hitte kan voor telers een argument zijn bij de rassenkeuze, vooral op droogtegevoelige percelen waar beregening niet mogelijk is. Roothaert plaatst wel een kanttekening: 'Natuurlijk moet de uitgangspositie wel goed zijn. Bijvoorbeeld bij een slecht zaaibed kun je geen topopbrengst verwachten.'

Energielabel Starplus

Mais levert koeien energie voor een efficiënte productie van melkeiwit uit de stikstof in het gras. De kwaliteit van het maiszetmeel bepaalt hoeveel er direct in de pens beschikbaar komt, legt Roothaert uit. Onbestendig zetmeel verteert in de pens. Bij rassen met veel onbestendig zetmeel, zoals LG 31.205 en LG 31.219, levert dezelfde hoeveelheid mais dus meer melk op. Limagrain introduceert daarom dit jaar het energielabel Starplus. Rassen met dat label bevatten veel onbestendig zetmeel. Dat maakt het veehouders makkelijk om rassen te kiezen met de beste pensbenutting.

Vooral rantsoenen met veel gras hebben voldoende pensbeschikbare energie nodig. Maar als gevolg van derogatie voert ruim twee derde van de melkveehouders minder dan 30 procent droge stof uit mais. De laatste jaren is het gemiddelde aandeel mais in rantsoenen zelfs gedaald naar 20 procent. Het is daarmee nog belangrijker dat mais voldoende onbestendig zetmeel bevat.

Het bestendige zetmeel verteert niet in de pens; het levert energie in de dunne darm. Zowel bestendig als onbestendig zetmeel zijn dus nodig, vertelt Roothaert, maar wél in de juiste verhouding. Bij een rantsoen met minder dan 50 procent mais zijn rassen met veel onbestendig zetmeel nodig. Bij een rantsoen met meer mais, wordt de celwandverteerbaarheid belangrijker voor een optimale voerbenutting. In combinatie met een gematigd zetmeelgehalte en voldoende bestendigheid helpt dit pensverzuring te voorkomen.

Starplus-hybriden leveren een koe gemiddeld 5 procent meer pensverteerbaar zetmeel dan andere rassen. Bij een rantsoen van 100 koeien kan dit jaarlijks een besparing aan krachtvoer opleveren van zo'n duizend euro. (Bereken het voordeel van Starplus voor uw eigen situatie via Starplus)

Techniek biedt inzicht

Limagrain biedt maistelers met LG Animal Nutrition, Starplus en Hydraneo een optimaal rendement met hoogwaardige rassen. Maar om de potentie van de rassen maximaal te gelde te maken, zet het bedrijf ook in op slimme technologie.

Eén van die tools, het LG Lab, werd in 2020 bekroond met de AgriBusiness Award van Boerenbusiness. Het is een techniek die het kwaliteitsverloop van vers mais en gras kan meten. Deze is nu beschikbaar in het mobiele LG lab. Hiermee kunnen ruwvoerspecialisten van Limagrain bij veehouders alle belangrijke parameters meten van vers gras en mais. Vrijwel direct is er uitslag. Veehouders kunnen dan gelijk sturen op rantsoen, bemesting en het oogstmoment. Inmiddels zijn ook enkele labs beschikbaar voor dealers om hun klanten te adviseren.

Roothaert noemt het LG Lab een vorm van precisielandbouw. 'Meten is weten wordt de norm', voorspelt hij. 'Voor toeval is geen plaats meer op het moderne veehouderijbedrijf.' Een ander voorbeeld hiervan is LG's Agrility-platform waarmee teelten jaarrond te volgen zijn via satellieten. Door de satellietbeelden van bladmassa en bodeminvloeden te combineren met velddata levert Agrility groeimodellen voor elk ingegeven perceel. Roothaert: 'Dat is ideaal om afwijkingen al in een vroeg stadium te identificeren, zoals zaaifouten, spuitschade, plagen of droogte. Je kunt dan gelijk je bedrijfsvoering daar op aanpassen.' Het systeem berekent bovendien het optimale oogstmoment en geeft een opbrengstprognose. Limagrain wil dit jaar bij haar praktijkpartners meer ervaring opdoen met deze tool, met als doel om het in de toekomst breed uit te kunnen rollen.

Bereken het voordeel van Starplus voor uw eigen situatie via ruwvoerforum.nl

Zaadbehandeling met Starcover

Het is steeds belangrijker dat mais vlot van start kan gaan. Want de teeltrisico's nemen toe; er vallen steeds meer zaadontsmettingsmiddelen weg en weersextremen komen vaker voor. Tot vorig jaar waren er voldoende zaadontsmettingsmiddelen beschikbaar voor het tegengaan van vogelvraat en ritnaaldschade. Maar Mesurol en Sonido zijn niet meer toegelaten. Wat kan nog wel? Van de huidige beschikbare zaadbehandelingen is Starcover-Force de breedst én langst werkende. De biostimulant Starcover stimuleert de wortelgroei en de opname van nutriënten. Het zorgt ervoor dat mais sneller opstart en door de langdurige werking geeft het een vitaler en meer stressbestendig gewas. Het insecticide Force beschermt tegen ritnaald, duizendpoot en fritvlieg en heeft een bijwerking tegen vogelvraat. Nieuw is dat Starcover-Force nu ook het fungicide Vibrance bevat. Dat biedt bescherming tegen rhizoctoniaschimmels, zoals wortelrot. Vibrance werkt ook tegen andere schimmels zoals pythium. Telers die kiezen voor Starcover-Force kunnen gebruik maken van de LG Maisservice. Als hun mais mislukt door vogelschade krijgen ze gratis nieuw zaad voor het over- of bijzaaien. Productmanager veehouderij Jan Roothaert van Limagrain: 'Completer kan je teeltbescherming niet zijn.'


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Limagrain

Limagrain

Limagrain Nederland BV is een toonaangevende onderneming in de veredeling, productie en verkoop van landbouwzaaizaden. Met toonaangevende rassen onder het LG...

Lees verder »

Meer van Limagrain

Lees ook

Meer artikelen van Limagrain »

Artikelen over Limagrain