Schat aan data voor betere bedrijfsvoering

Farm24 automatiseert de registratie van werkzaamheden op landbouwbedrijf Nivu in het Zuid-Hollandse Achthuizen. Die informatie tilt de opbrengst en kwaliteit naar een hoger niveau, weet akkerbouwer Gerard van Nieuwenhuijzen.

Schat+aan+data+voor+betere+bedrijfsvoering
© Niels van der Boom

Al 25 jaar hebben ondernemers Maarten Uyterlinde en Jan van Rossum ideeën voor een gesloten registratiesysteem in de agrarische sector. Toen ze in contact kwamen met Van Nieuwenhuijzen ging het hard. Het akkerbouwbedrijf Nivu, dat de boer met zijn vader en compagnon Jack van Vugt runt, werkt al geruime tijd met het registratiesysteem Farm24. Daar kwam vorig seizoen Follow24 bij.

'Met Farm24 volgen we de teelt van het poten tot het oogsten op perceelsniveau. Follow24 volgt de aardappel van ons veld tot aan de vork van de consument', meldt Van Nieuwenhuijzen. 'Een boer is tegenwoordig alleen maar bezig om groene vinkjes te behalen. Daarmee bedoel ik te zeggen dat we acties registreren aan de hand van opgelegde regels. Wordt het vinkje rood, dan zijn we creatief genoeg om het groen te krijgen.'


Phytophthorabestrijding

Als voorbeeld geeft de akkerbouwer de phytophthorabestrijding in aardappelen. Hij zit dan vast aan een bepaalde interval. 'Zijn de omstandigheden gunstig om te spuiten, dan mag dat niet altijd omdat het interval dan niet klopt.

We zijn als sector alleen bezig groene vinkjes te behalen

Gerard van Nieuwenhuijzen, akkerbouwer in Achthuizen

'Wat als een registratiesysteem aantoont dat ik op het juiste moment het juiste heb gedaan? Dat levert meer milieuwinst en kostenbesparing op. Met Farm24 is dat mogelijk. Niet alleen worden taken geregistreerd, ook de weersomstandigheden. De middelen worden niet geregistreerd. Daar zijn al goede programma's voor, waar we graag mee samenwerken.'


Trekkers op televisiescherm

In het gloednieuwe kantoor van het akkerbouwbedrijf hangt een groot televisiescherm met een Google Maps kaart van de omgeving. Op verschillende percelen bewegen ballonnetjes heen en weer. Het zijn de trekkers en machines van Nivu, die aardappelen poten en suikerbieten zaaien. Op een overzichtelijk dashboard laat Van Nieuwenhuijzen zien hoeveel uur de poottrekker heeft gewerkt, hoeveel vultijd er was, hoelang de koffiepauze duurde en of er problemen waren. Een schat aan informatie, zo is zijn ervaring.

'Je ziet de efficiëntie enorm verschillen per perceel en krijgt voor het eerst inzicht in wat je waar doet. Misschien blijkt uiteindelijk wel dat we een verafgelegen perceel anders moeten betelen. Op basis van deze data kunnen we die beslissingen nu nemen', geeft de akkerbouwer aan.


In de trekkers is een Agrobox bevestigd die alle gegevens automatisch registreert en machinedata uitleest.
In de trekkers is een Agrobox bevestigd die alle gegevens automatisch registreert en machinedata uitleest. © Niels van der Boom

'In iedere trekker is een Agrobox bevestigd, die alles logt. Ook de canbus wordt uitgelezen voor bijvoorbeeld het brandstofverbruik en de trekkracht. Werktuigen als de pootmachine hebben een S-Box aan boord voor het uitlezen van data van werktuigen. Tot slot is er de B-Box, een simpele machineherkenning die activeert zodra hij trillingen registreert.'


Teelt verbeteren met data

Waar Nivu met de data de grootste stappen heeft gemaakt, is het verbeteren van de teelt. 'Al zes jaar lang werken we voor het teeltadvies nauw samen met TTW en tegenwoordig Crop Consult. Bij iedere bespuiting wordt het stikstofniveau in het blad gemeten met Fritzmeier Isaria-sensoren voorop de trekker.'

De beelden gaan draadloos naar het Farm24-platform en worden gekoppeld aan tweewekelijkse visuele bepalingen uit het veld. De informatie wordt in grafieken en taakkaarten omgezet.


Vraaggericht sturen

'We sturen met onze bemesting vraaggericht, wat een kwart aan stikstof uitspaart bij de aardappelteelt. En, samen met de nieuwe kistenbewaring voor de Agria-aardappelen, verbeterde ook de kwaliteit en steeg onze netto-opbrengst met 10 procent', stelt de akkerbouwer.

'Het gaat daarbij niet om de laatste paar procent winst, maar vooral om verhoging van de ondergrens. Daar behaalden we de meeste winst.'


Arbeidsverlichting

Het automatisch registreren levert arbeidsverlichting op. 'Geen USB-stickjes meer, geen pdf'jes en versnipperde informatie. Alles in één platform. Nog belangrijker vind ik dat alle data bij de boer blijft. Farm24 biedt wel de mogelijkheid om gegevens te verkopen.'


Het dashboard toont alle relevante parameters. De registratie ervan gebeurt zonder menselijke handelingen.
Het dashboard toont alle relevante parameters. De registratie ervan gebeurt zonder menselijke handelingen. © Niels van der Boom

De boer krijgt bij dataverkoop 50 procent van de opbrengst en bepaalt zelf welk bedrijf wel of geen data mag kopen, verzekert Van Nieuwenhuijzen. 'Het liefst zie ik in het landbouwbeleid een beloningsstructuur in plaats van vaste subsidies. Ik registreer wat ik bespaar en wat ik aan natuurbeheer doe. Beloon op basis van deze feiten. Daarover zijn we met de overheid in gesprek.'


Product traceren

Nivu fungeert als pijlerbedrijf voor Farm24 en werkt sinds afgelopen najaar ook met Follow24. Iedere kuubskist is van datatags voorzien. In de vloer zijn ontvangers gemonteerd en die zitten ook op de heftrucks. De loonwerker registreert de opbrengst bij het rooien. Vervolgens wordt de kistlocatie gelogd. Zo is bekend waar welke aardappel ligt.'

Het doel van Van Nieuwenhuijzen is om op termijn zelf te sorteren en verpakken. Op zijn bureau ligt al een verpakking aardappelen met QR-code klaar. 'Scan de code en je ziet waar en hoe de aardappelen zijn gegroeid, wat er is bemest en bespoten en welke reis het product heeft afgelegd. Met dat concept ben ik nu de boer op. Het is niet alleen voor akkerbouwers interessant.'


Follow24 registreert de weg van het product, tot op de bord van het consument. Die is te volgen via een QR-code.
Follow24 registreert de weg van het product, tot op de bord van het consument. Die is te volgen via een QR-code. © Niels van der Boom

Farm24 implementeert het systeem nu bij een collega en is in Europa actief met zestien medewerkers. Het hanteert eenmalig installatie- en hardwarekosten en een jaarabonnement. Per trekker of machine is een box nodig. Die kost enkele honderden euro's, het abonnement op een modern akkerbouwbedrijf zo'n 2.000 euro per jaar.


Nivu: twee families slaan handen ineen

De families Van Nieuwenhuijzen en Van Vugt werken sinds 2004 nauw samen onder de bedrijfsnaam Nivu. Het bedrijf boert op 400 hectare kleigrond aan de oostkant van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Voor een derde akkerbouwbedrijf verzorgt Nivu de teelt en er wordt nauw samengewerkt met een melkveehouder. De focus ligt op de teelt van Agria-consumptieaardappelen die in heel Europa worden afgezet. Daarnaast worden tweedejaars plant-uien, suikerbieten en wintertarwe geteeld. 'Ons doel is niet schaalvergroting, maar optimalisatie in opbrengst en kwaliteit', zegt vennoot Gerard van Nieuwenhuijzen. 'Daarnaast willen we traceerbaarheid van onze producten toepassen op ons bedrijf. Daarmee spelen we in op de boer-tot-bordstrategie van de Europese Commissie.' Van Nieuwenhuijzen is sinds 2021 algemeen directeur van de F24 Group. Het bedrijf is eigendom van vijf ondernemers.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 2°
  45 %
Meer weer