Aantal onroerendgoedtransacties daalt in 2022, grondprijs stijgt

Het aantal onroerendgoedtransacties in de agrarische sector is in 2022 sterk afgenomen, constateert de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Uit het rapport van de vakgroep Agrarisch & Landelijk dat vorige week is uitgekomen, bleek wel dat de grondprijs verder is gestegen.

Aantal+onroerendgoedtransacties+daalt+in+2022%2C+grondprijs+stijgt
NVM

Dat de onzekere situatie rondom het stikstofdossier de verkoop van agrarisch vastgoed heeft afgeremd, zal niemand verbazen, stelt Jos Ebbers, vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch & Landelijk. 'Per 1 april 2023 moet de nieuwe stoppersregeling de oplossing bieden voor de stikstofimpasse. Aan deze regeling zitten nog een hoop onduidelijkheden. Agrarisch ondernemers weten niet waar ze aan toe zijn.'

Ebbers vreest dat de onzekerheid voorlopig zal voortduren. 'Ook de Nota Ruimte komt eraan. We zijn als agrarisch makelaars, taxateurs en onteigeningsdeskundigen voorstander van de aangekondigde herinrichting. Het is onvermijdelijk dat we de beperkte ruimte in Nederland opnieuw moeten verdelen om een betere balans te vinden tussen wonen, werken, natuur, energie en landschap. Daar is tijd en rust voor nodig', stelt hij.

'Tegelijk dwingen het woningtekort en de noodzakelijke ontwikkeling van commercieel vastgoed en infrastructuur ons tot haast. Nederland moet daarom van het slot af om alle partijen toekomstperspectief te bieden', zegt de vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch & Landelijk.

Het is onvermijdelijk dat we de beperkte ruimte in Nederland opnieuw moeten verdelen

Jos Ebbers, vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch & Landelijk

Her rapport 'Vastgoedmarkt in beeld Agrarisch en Landelijk, 2022 in feiten en cijfers' meldt dat in 2022 beduidend minder agrarische bedrijven (247) zijn verkocht dan in 2021 (341). De agrarisch NVM-makelaars verkochten 9 varkens- en 6 pluimveebedrijven, tegen respectievelijk 12 en 5 in 2021. In de vleeskalverhouderijsector zijn vorig jaar 11 bedrijven verkocht.

Melkveehouderijen zijn met 59 transacties in 2022 meer in trek, maar laten een daling zien ten opzichte van 2021, toen 74 bedrijven van eigenaar wisselden. De verkopen van maneges en paardenhouderijen waren met 37 transacties in 2022 lager ten opzichte van 2021, toen 57 bedrijven werden verkocht.In de intensieve veehouderij stonden de marges onder druk vanwege de gestegen kosten. De verkochte melkveebedrijven leverden wel meer op. Verschillende melkveebedrijven zijn gekocht met als doel stikstofruimte aan te kopen voor een natuurvergunning.

De melkveebedrijven werden vorig jaar verkocht voor een gemiddelde prijs van 3,26 miljoen euro, de hoogste prijs ooit en een plus van 4 procent vergeleken met 2021. Dit komt ook door het gestegen inkomen van melkveehouders als gevolg van de gestegen melkprijs. Ook de stijging van de prijs van grasland (+7 procent) speelt een rol.


Agrarische grond

De gemiddelde prijs voor agrarische grond steeg in 2022 naar ruim 75.000 euro per hectare, een toename van 11,2 procent ten opzichte van 2021. De prijs van akkerbouwgrond steeg zelfs met 14 procent.

In contrast met vorig jaar is de markt voor landelijke woningen in 2022, net als de reguliere woningmarkt, afgekoeld en ruimer geworden. Positief aan deze prijsdaling is de stijging van het aanbod, stelt de NVM. Eind 2022 stonden 2.250 landelijke woningen te koop, bijna een verdubbeling vergeleken met 2021.

Het energielabel had een duidelijke invloed op de verkoopprijs. De prijs van landelijke woningen met de laagste energielabels daalde veel sterker dan de woningen met een hoger energielabel.


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner NVM Agrarisch & Landelijk.

NVM

NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed is gespecialiseerd in onroerend goed in het buitengebied. Wilt u goed boeren met uw agrarisch en landelijk vastgoed?...

Lees verder »

Meer van NVM

Lees ook

Meer artikelen van NVM »

Artikelen over NVM