Noord-Holland koopt bollengrond om te ruilen

Provincie Noord-Holland koopt 13 hectare grond in Egmond-Binnen die geschikt is voor bloembollen- en groenteteelt. De percelen kunnen worden ingezet als ruilgrond voor agrariërs die nu in het Natuurnetwerk Nederland ondernemen en daaruit willen.

Noord%2DHolland+koopt+bollengrond+om+te+ruilen
© Jan Jong

De verkopende partij benaderde de provincie zelf met het aanbod de gronden te kopen. Noord-Holland betaalt hiervoor een marktconforme prijs van in totaal ruim 2 miljoen euro. De aangekochte percelen kunnen met name interessant zijn voor agrariërs van wie het bedrijf aan de rand ligt van de duinen tussen Wijk aan Zee en Den Helder.

In deze regio lopen meerdere gebiedsprocessen om Natuurnetwerk Nederland (NNN) af te ronden. Diverse ondernemers hebben aangegeven hun grond binnen het NNN te willen verkopen als er voor hen ruilgrond op een plek buiten het netwerk beschikbaar is.


Onderhandelingen

Een woordvoerder van de provincie verwacht dat dit vaker zal voorkomen. In diverse gebieden in Noord-Holland lopen onderhandelingen met agrariërs en ondernemers met het oog op het verwerven van ruilgronden.

Dat de provincie zich zo actief op de grondmarkt begeeft, heeft gevolgen voor onze sector

Jan Willem Apeldoorn, bestuurder LTO Noord

Uit verschillende gesprekken met agrariërs in NNN-gebieden zou blijken dat zij vaak geen schadeloosstelling in geld willen, maar veel liever in grond willen worden gecompenseerd.'De marktwaarde wordt getaxeerd door een onafhankelijk taxateur en is gebaseerd op recent verkochte vergelijkbare gronden.'


Ruilverkaveling

De komende tijd worden ondernemers in het NNN ruilgronden als alternatief aangeboden. Door het verkrijgen van grondpositie kan de provincie ook een ruilverkaveling opstarten als dat past binnen het gebiedsproces, zo stelt de woordvoerder.

Lokaal bestuurder Jan Willem Apeldoorn van LTO Noord is bezorgd over de koopdrift bij de provincie. 'Er is ons beloofd dat het bollenareaal in dit gebied overeind blijft. Door bollengronden om te ruilen, om zo natuur te kunnen realiseren, leveren we onderaan de streep dus toch ruimte in.'


Opstartfase

Volgens de provincie is het nog te vroeg om te stellen dat de bollensector areaal gaat verliezen. 'De gebiedsprocessen, waarbij wordt gezocht naar integrale oplossingen voor provinciale doelen als het NNN waterkwaliteit en een vitaal platteland, zitten nog in de opstartfase en besluiten hierover zijn nog niet genomen. Binnen een gebiedsproces worden stakeholders ook uitgenodigd om mee te denken.'

Dat laatste zou Apeldoorn graag al op korte termijn zien gebeuren. 'Het is voor onze sector cruciaal om op de hoogte te blijven van de plannen, maar ook om mee te praten en uit te leggen wat de gevolgen zijn als de provincie zich zo actief op de grondmarkt begeeft.'


Openbare inschrijving

Voordat het tot ruilen komt, geeft de provincie de gronden uit via een openbare inschrijving in geliberaliseerde pacht. 'Percelen worden verdeeld met behulp van een puntensysteem. De inschrijver met de meeste inschrijvingspunten krijgt de grond gegund. Daarbij wordt eerst gekeken naar de rijafstand tussen de pachter en het aangeboden perceel.'

Ook de prijs die voor het perceel wordt geboden, speelt een rol. 'De hoogste bieder krijgt meer punten. En tot slot krijgen kandidaat-pachters meer punten als zij een certificaat hebben voor duurzame landbouw.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer