Natuurnetwerk+ligt+op+schema
Nieuws
© Koen van Wijk

Natuurnetwerk ligt op schema

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur

Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de eerste voortgangsrapportage van het Natuurpact, meldt het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepel van de provincies.

De provincies hebben in de jaren 2011 tot en met 2014 meer dan 25.000 hectare grond ingericht voor natuur. Dat is bijna een derde van de totale 80.000 hectare die volgens het Natuurpact in 2027 ingericht moet zijn.

Daarnaast is ruim 11.000 hectare grond verworven door de twaalf provincies.

'Goed nieuws'

'Dit is goed nieuws', reageert staatssecretaris Sharon Dijksma. 'Dit bewijst maar weer eens dat de provincies zich volop inzetten voor de inrichting van Natuurnetwerk Nederland.

Een gezonde natuur is belangrijk voor het welzijn van mens en dier en voor de economie.'

De Gelderse Gedeputeerde en portefeuillehouder Jan Jacob Van Dijk: 'Provinciaal natuurbeleid moet deel uit maken van belevingswereld van mensen en moet natuuropgaven verbinden met andere maatschappelijke opgaven zodat meer burgers en maatschappelijke partijen betrokken raken bij natuur.

De provincie blijkt in de praktijk de juiste overheid om die verbinding te realiseren.'

Gebiedsgerichte aanpak

Uit de rapportage blijkt dat alle provincies via manifesten of akkoorden nieuwe afspraken hebben gemaakt met gebiedspartners (zoals terreinbeheerders, het bedrijfsleven of waterschappen).

Voorbeelden zijn de gebiedsgerichte aanpak van de provincies waarbij ze samen met hun gebiedspartners natuur koppelen aan regionale opgaven zoals waterbeheer en recreatie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer