Sander Uwland: 'Bestrijding gladvingergras wordt komend seizoen nog ingewikkelder'

'Door nieuwe restricties voor het middel Calaris wordt de bestrijding van gladvingergras komend seizoen nog weer iets ingewikkelder', zegt Sander Uwland, Crop Advisor Mais bij Bayer. Hij verwacht dat veel maistelers en loonwerkers de spuitmix zullen aanpassen om gladvingergras onder de duim te kunnen houden. 'De middelen Laudis en Monsoon Active kunnen daar een belangrijke rol bij spelen.'

Sander+Uwland%3A+%27Bestrijding+gladvingergras+wordt+komend+seizoen+nog+ingewikkelder%27
Bayer Crop Science

Hoe is de onkruidbestrijding in mais het afgelopen seizoen verlopen?

'De start van het seizoen was koud, nat en laat. Daardoor kwam de mais – en dus ook de onkruidbestrijding – relatief laat op gang. Op veel loonbedrijven kwam dat behoorlijk slecht uit. Van half mei tot half juni was het namelijk topdrukte bij de grasoogst. Daardoor kwam de onkruidbestrijding in mais nogal eens in de verdrukking.

'Veel maispercelen zijn laat en sommige ook echt te laat gespoten. Dat is jammer, want daardoor laat je de mogelijkheid liggen om onkruid echt goed terug te dringen en percelen schoner te krijgen, in plaats van vuiler te laten worden.

'Gelukkig hield het groeizame weer lang aan, waardoor de middelen vrij goed hebben gewerkt. Bovendien waren de onkruiden relatief 'zacht', waardoor de middelen goed opgenomen zijn. Al met al zijn de meeste bespuitingen daardoor toch nog goed gelukt.'

U hamert elk jaar weer op een vroege onkruidbestrijding. Waarom is dat zo belangrijk?

'Vroegtijdig spuiten, dat wil zeggen vanaf het tweebladstadium van de mais, heeft gewoon veel voordelen. Ten eerste zorgt het voor minder concurrentie van onkruid met het gewas. Licht, vocht en voedingstoffen komen zo maximaal ten goede aan de mais. Ten tweede heeft kleine mais veel minder last van een bespuiting en is de eventuele groeiremming dus veel minder groot. Verder zit er bij een vroege onkruidbestrijding meer tijd tussen spuiten en onderzaaien, waardoor mogelijke groeiremming van de grasonderzaai zo goed als uitgesloten is.

'Opgeteld leveren deze punten een aanzienlijke bijdrage aan een betere, productievere en schonere mais, zo zien we elk jaar weer. De gedachte dat je het onkruid eerst goed moet kunnen zien voordat je er iets tegen doet, moeten we daarom eindelijk eens overboord gooien. We moeten juist nog vroeger het land op om kiemende onkruiden te determineren. Dat kost misschien wat extra moeite, maar het loont absoluut.'

Welke onkruiden baren op dit moment de meeste zorgen?

'Dan komen we toch weer uit bij gladvingergras. Hoewel de onkruidbestrijding in mais ondertussen behoorlijk is afgestemd op dit onkruid, zien we de problemen met gladvingergras toch jaar op jaar verder toenemen. Dat is feitelijk begonnen na het wegvallen van Clio in 2017 (een specifiek middel tegen gladvingergras, red.) en is sindsdien sluipenderwijs steeds erger geworden.

'Komend seizoen wordt het opnieuw ingewikkelder omdat Calaris – een middel met een redelijk goede werking tegen gladvingergras – met extra restricties te maken krijgt. Hierdoor mag hooguit de helft van de tot nu toe gangbare dosering van 1,5 liter per hectare worden toegepast (0,75 liter per hectare vanaf DRT 95 en 0,5 liter per hectare bij DRT lager dan 95, red.).'

Wat betekent dat voor de onkruidbestrijding voor komend seizoen?

'Om gladvingergras en ook andere lastige onkruiden als haagwinde, hanenpoot, kamille en zwaluwtong onder de duim te kunnen houden, zal bij veel maistelers de spuitmix moeten worden aangepast. Wanneer gladvingergras nog geen groot probleem is, is een combinatie van 1,75 liter per hectare Laudis + 0,75 liter per hectare Monsoon Active, aangevuld met 0,5 liter per hectare Calaris en 0,4 liter per hectare Frontier een prima optie. Daarmee bestrijd je alle voorkomende onkruiden en houden eventueel ondergezaaide grassen zich goed staande.

'Bij problemen met gladvingergras kan het beste voor gekozen een vooropkomstbespuiting met Frontier, gevolgd door de hoogste dosering Laudis (2,25 liter per hectare) in de mix vlak na opkomst van de mais. Hiermee zijn de afgelopen jaren goede resultaten geboekt tegen gladvingergras. Is twee keer spuiten nog een brug te ver, dan is een mix met 2,25 liter per hectare Laudis vlak na opkomst ook nog steeds een goede optie. Belangrijk hierbij is dat het middel hoe dan ook voor het uitstoelen van gladvingergras wordt toegepast. In de praktijk is dat meestal zo rond het twee- à driebladstadium van de mais.'

De afgelopen jaren is er veel gewaarschuwd voor (nieuwe) onkruidgrassen zoals Zuid-Afrikaanse gierst, pluimgierst en draadgierst. Hoe staat het daarmee?

'Elk jaar krijgen we weer nieuwe meldingen van onbekende gierstgrassen in mais. Zo ook in het afgelopen seizoen. De meeste komen uit het zuiden van Nederland, maar ook vanuit Groningen zijn er een paar meldingen binnengekomen.

'Voorlopig kunnen we de locaties nog op een paar handen tellen, maar dat komt vooral doordat gierstgrassen nog niet of nauwelijks worden herkend. Het grote gevaar is dat ze ongemerkt de kans krijgen zich steeds verder te verspreiden. Gierstgrassen kunnen enorme hoeveelheden zaad produceren, variërend van duizend tot meer dan vijftigduizend zaden per plant. Hierdoor kunnen ze zich explosief vermeerderen. Bovendien kunnen de zaden minimaal drie jaar en sommige zelfs tot dertig jaar overleven in de grond. Wie ze dus eenmaal heeft, komt er niet zomaar meer vanaf.'

Wat kun je tegen deze nieuwe gierstgrassen doen?

'Telers of loonwerkers die een grasonkruid niet meteen thuis kunnen brengen, doen er goed aan om er een deskundige bij te betrekken. Zo kan op tijd met een effectieve worden begonnen. Een tip is om het plantje uit te graven en tot bloei te laten komen. Vaak wordt dan duidelijk om welk (gierst)gras het gaat. Verder hebben we bij Bayer een determinatieschema opgesteld waarin ook deze grassen zijn opgenomen.

'Voor de bestrijding van gierstgrassen kan de combinatie 1,75 liter per hectare Laudis + 0,75 liter per hectare Monsoon Active worden ingezet. Daarbij zorgt met name de werkzame stof thiëncarbazone-methyl in Monsoon Active voor een stevige aanpak van de gierstgrassen.'

Calaris is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta
Frontier is een geregistreerd handelsmerk van BASF

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Bayer Crop Science

Bayer Crop Science

Bayer is wereldwijd marktleider in gewasbeschermingsmiddelen en zaden. Door biologie, chemie en digitale tools slim te combineren versnellen we innovatie in de...

Lees verder »

Meer van Bayer Crop Science

Lees ook

Meer artikelen van Bayer Crop Science »

Artikelen over Bayer Crop Science