Zorgen over verbrakking in Polder Westzaan

Provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad willen de Polder Westzaan verbrakken. Agrarisch ondernemers in het gebied zijn bezorgd over de consequenties van de inlaat van zout water in hun bedrijfsvoering.

Zorgen+over+verbrakking+in+Polder+Westzaan
© Lex Salverda

De eerste plannen voor verbrakking van de polder bij Zaanstad zijn al tientallen jaren oud, maar nu hebben provincie en gemeente aangegeven door te pakken. De inlaat van zout water is nodig om brakke ruigten en zomen met heemst en lepelblad te creëren en in stand te houden. Dit is een verplichting vanuit de Natura 2000-wetgeving.

Sinds begin 2021 zijn de overheden samen met natuurorganisaties en de landbouw in overleg om een gebiedsvisie voor de Polder Westzaan 2040 op te stellen. Die visievorming is inmiddels zover gevorderd dat de eerste knopen moeten worden doorgehakt.


Te duur

Aanvankelijk bestond er ook een scenario om alleen het noordelijke deel van de polder te verbrakken, maar provincie en gemeente vinden die optie te duur. Er moet dan een pijpleiding worden getrokken naar dat deel van de polder en er moeten extra dammen en stuwen worden aangelegd. Ook is gedifferentieerd waterbeheer nodig. Dit kost ongeveer 12 miljoen euro extra.

Corno Zwikker, die namens LTO Noord betrokken is bij de klankbordgroep, stelt dat verbrakking van de hele polder voor grote onzekerheid zorgt bij de zes veehouders in het gebied en de pachters buiten de polder. 'De provincie heeft toegezegd eventuele schade te vergoeden, maar wat als ondernemers hun bedrijf niet kunnen voortzetten als het vee onvoldoende geschikt drinkwater heeft? Bedrijfsverplaatsingen gaan veel meer kosten.'


Praktische consequenties

Hoewel de landbouw tegen verbrakking blijft, zou een pilot in een deel van de polder verstandiger zijn, meent Zwikker. 'Daar kan worden gekeken naar wat de praktische consequenties zijn als zout water het gebied wordt ingelaten. Aan de hand van die ervaringen kunnen betere afwegingen worden gemaakt over een eventueel vervolg.'

Ook willen agrarisch ondernemers graag dat wordt onderzocht of er in de meer agrarische delen van de polder mogelijkheden zijn om bepaalde blokbemalingen zoet te houden. 'Als dat haalbaar blijkt te zijn, is het voor de ondernemers een stuk minder ingrijpend', laat Zwikker weten.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  9° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
 • Zondag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer