Groningen+onderzoekt+verzilting+grondwater+Dubbele+Dijk
Nieuws
© Geert Elzes

Groningen onderzoekt verzilting grondwater Dubbele Dijk

Provincie Groningen onderzoekt of een getijdenduiker bij de Dubbele Dijk bij Bierum meer kans op verzilting geeft van omliggende landbouwgronden. Ook wil de provincie weten of de kwelsloot achter de tweede dijk voldoende is om te voorkomen dat het zoute water doorsijpelt naar het zoete grondwater buiten de Dubbele Dijk.

Sweco en Acacia verrichten deze week In het zuidelijk tussengebied grondboringen. Het onderzoek is nodig voor de aanvraag van een omgevings- en watervergunning voor de getijdenduiker. De resultaten worden in november verwacht.

Aanleiding voor het onderzoek is de zorg van boeren dat verzilting van landbouwgrond toeneemt als volgend jaar een getijdenduiker wordt aangelegd. Verzilting van landbouwgrond is al een groeiend probleem aan de Groningse Waddenkust door zeespiegelstijging en bodemdaling.

Bij de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl is enkele jaren terug een dubbele dijk aangelegd. Achter de bestaande zeedijk is een lagere, tweede dijk aangelegd. Tussen beide dijken komt een gebied waar zeewater in en uit kan stromen. Door de getijdenwerking kan hier slib uit de Eems bezinken en nieuwe natuur ontstaan. Ook is er ruimte voor zilte teelt en aquacultuur.

Bekijk meer over: