Brede coalitie doet oproep aan formateurs Brabant

Een brede coalitie van Brabantse organisaties heeft de formerende partijen in Noord-Brabant opgeroepen de meest dringende maatschappelijke opgaven op de agenda te zetten voor de langere termijn.

Brede+coalitie+doet+oproep+aan+formateurs+Brabant
© Dirk Hol

Een versnelling en versterking op klimaat, energie, natuur, water en landbouw is dringend gewenst. Dat schrijft de brede coalitie van Brabantse organisaties, waaronder ZLTO, in de brief die woensdag is verzonden aan de formerende partijen van provincie Noord-Brabant. De manifestpartners vragen Provinciale Staten om verder te agenderen dan de resterende termijn van deze bestuursperiode, die nog twee jaar duurt.

'Het belangrijkste signaal dat we willen afgeven, is dat we in Brabant nog steeds samen willen werken aan de maatschappelijke opgaven waar we met zijn allen voor staan', stelt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema. 'Voor de uitvoering van het manifest dat we met de partners in 2019 hebben opgesteld is de provincie een belangrijke samenwerkingspartner.'


Landelijke aansluiting

Verder worden de formateurs erop gewezen dat het een lang gekoesterde wens is dat Brabant aansluit bij de landelijke ontwikkelingen. Hoeksema: ' Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van de stikstofproblematiek. We vragen de provincie goed te kijken naar het onlangs gesloten landelijk stikstofakkoord van LTO en hoe we deze voor Brabant kunnen concretiseren.'

Het belangrijkste signaal dat we afgeven, is dat we in Brabant nog steeds samen willen werken aan de maatschappelijke opgaven

ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema

Gelet op de urgentie en het brede maatschappelijk draagvlak dat de manifestpartners vertegenwoordigen, hebben ze voor Provinciale Staten het manifest 'Brabants mozaïek in ontwikkeling' uit 2019 geactualiseerd. In dit document schetsen de organisaties samen een duurzaam perspectief voor Brabant.


Kansen benutten

De hoofdpunten zijn nog steeds actueel, tegelijkertijd wijzen de organisaties Provinciale Staten op de noodzaak van versnelling en versterking op een viertal punten. Daarbij gaat het om het benutten van kansen voor de verduurzaming van de agrarische sector, het stellen van kaders voor de aanpak van droogte en verdroging, het versnellen stikstofaanpak en het versterken van de uitvoeringskracht en gebiedsgerichte aanpak.

De Manifestpartners vragen de formerende partijen om deze punten nadrukkelijk bij de coalitiebesprekingen te betrekken en in het nieuwe bestuursakkoord op te nemen. Hoeksema is blij dat hij op de manifestpartners kan rekenen als het gaat om een aantal voor de agrarische sector belangrijke punten.


Behoud agrarische structuur

'Zo streven we allemaal naar het behoud en het versterken van de agrarische structuur als voorwaarde om invulling te kunnen geven aan de maatschappelijke opgaven. Daarnaast nemen we allemaal onze verantwoordelijkheid als het aankomt op het onttrekken van water om verdroging tegen te gaan.' Hoeksema verwacht dat de manifestpartners op korte termijn worden uitgenodigd door de formerende partijen om de brief toe te lichten. 'De lijntjes zijn al gelegd.'

De Manifestpartners zijn een bundeling van Brabantse organisaties die investeren in de kwaliteit en de samenhang van landelijk en stedelijk gebied in Noord-Brabant. De brede coalitie bestaat uit ZLTO, Brabants Landschap, BPG Vereniging landelijk Brabant, Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabantse waterschappen, waterschap Rivierenland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De gezamenlijke brief wordt ondersteund door Brabant Water, VNO/NCW en de Noord-Brabantse gemeentelijke regio's.

Bekijk meer over:

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer