Zorg over plannen voor Wieringerhoek blijft

Boeren blijven zich grote zorgen maken over de ruimtelijke plannen van Rijkswaterstaat voor de Wieringerhoek. LTO Noord heeft dat verwoord in een reactie op de conceptmilieueffectrapportage (MER) voor het gebied in het noordelijk deel van de gemeente Hollands Kroon.

Zorg+over+plannen+voor+Wieringerhoek+blijft
© Haijo Dodde

Al eerder uitte de landbouworganisatie felle kritiek op de plannen, die de natuur en biodiversiteit binnen- en buitendijks moeten stimuleren. Vooral het behoud van een goede zoetwatervoorziening is voor de agrarische sector essentieel. 'Dat is de levensader voor de landbouw. Daar mag niet aan worden gemorreld,' zegt voorzitter Wim Mostert van LTO Noord-afdeling Hollands Kroon.

De zoetwatervoorziening in Hollands Kroon is al lang een heikel punt. Zeker in drogere perioden is het grote belang van het IJsselmeer als zoetwaterbuffer al bewezen, stelt Mostert. 'Een droog jaar als 2018 laat zien hoe krap we al kunnen komen te zitten.'


Risico op verzilting

De afdelingsvoorzitter is wel blij dat er is geluisterd naar de bezwaren die de landbouw in een eerder stadium heeft geuit. In vergelijking met het oorspronkelijke plan zijn knelpunten weggenomen. 'Maar we zijn er nog niet,' meent Mostert. 'Nog steeds brengen onderdelen een wezenlijk risico op verzilting met zich mee. Daar blijven we scherp op.'


In de concept-MER zijn nog niet alle relevante plannen voor het gebied opgenomen, zoals de voorstellen van de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk en de ideeën voor zonneatollen in het IJsselmeer. 'Ondanks dat deze concept-MER al driehonderd pagina's telt, komen er dus nog aanvullingen. Dat maakt dit proces ook zo complex. Er zijn veel organisaties bij betrokken en er leven allerlei ideeën voor het gebied.'


Agrarische structuur

Voor LTO Noord is van belang dat het landbouwareaal in Hollands Kroon op peil blijft. 'Daarin hebben we de gemeente ook aan onze zijde. Voor onderdelen van het plan die straks worden uitgevoerd, is het behoud van een goede agrarische structuur voor ons cruciaal. Vandaar dat we dit jaar de mening bij agrarisch ondernemers peilen, hoe zij de plannen beoordelen en welke perspectieven ze zien.'

Naast de angst voor verzilting is er de zorg over een stijgende ganzenoverlast bij de aanleg van waterpartijen en plasdraspercelen. Een extra reden voor een inventarisatie. Mostert: 'Zoals de plannen er nu liggen, gaat het binnendijks om een totale oppervlakte van 100 hectare. Het kan dat ondernemers straks hun bedrijf verkopen. Dat heeft vervolgens ook op de nabijgelegen blijvers weer een effect.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  9° / 7°
  95 %
 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
Meer weer