Kleissen%3A+%27Mineral+Valley+maakt+Twente+toonaangevend+in+Europa%27
Interview
© Emiel Muijderman

Kleissen: 'Mineral Valley maakt Twente toonaangevend in Europa'

Een goed verdienmodel voor boeren is een belangrijk speerpunt voor Eric Kleissen als directeur van Mineral Valley Twente. Voor een platteland met perspectief is de boer een belangrijke partner om maatschappelijke doelen te behalen. 'Als de markt geen hogere prijs betaalt, moeten publieke middelen worden ingezet.'

Sinds oktober is Eric Kleissen directeur van Mineral Valley Twente. De stichting verbindt ondernemers en deskundigen om kennis en ervaring te delen voor een gezondere bodem, slim hergebruik van mineralen, kringlooplandbouw en duurzame voedselproductie. Als wethouder van gemeente Dinkelland was Kleissen enkele jaren geleden betrokken bij de oprichting van Mineral Valley Twente.

De komende jaren willen we groeien naar veertig proeftuinen in heel Twente

Eric Kleissen, directeur Mineral Valley Twente

Het was dus geen verrassing dat u werd gevraagd om directeur te worden?

'Zo wil ik het niet direct zeggen, maar ik ben als mede-initiatiefnemer nauw betrokken geweest bij de oprichting van Mineral Valley Twente en weet dus goed welke doelen eraan ten grondslag liggen en waarom.

'Tijdens mijn wethouderschap van gemeente Dinkelland ging het in 2008, tijdens de financiële crisis, veel over het creëren van arbeidsplaatsen. Al snel werd in politieke kringen duidelijk dat de landbouwsector van grote economische waarde is voor de regio. Er ontstonden toen al kansen voor Twente om als innovatieregio op de kaart te worden gezet. Ook het tot waarde maken van mest is al heel wat jaren een item.'


U heeft in Rossum een melkveebedrijf en werkt als adviseur gebiedsprocessen bij ingenieursbedrijf Aveco de Bondt in Holten. Ook bent u bestuurslid bij CDA Overijssel. In hoeverre zijn deze functies te combineren?

'Met mijn zoon en vrouw heb ik een maatschap en melken we 175 melkkoeien. Mijn zoon Michael is fulltime op de boerderij. 's Ochtends help ik vaak nog even mee, voordat ik naar Aveco de Bondt vertrek. Ook in de weekenden ben ik actief op de boerderij.

'Tot september 2019 was ik 2,5 jaar volledig melkveehouder, maar ben ik toch weer voor een baan buiten de deur gegaan. Daar werk ik fulltime en besteed ik 12 uur per week aan Mineral Valley Twente, net als dat ik voor waterschap Rijn en IJssel vaste uren per week werk. Doordat mijn zoon de boerderij grotendeels doet, is het prima te combineren.'


Volgens Wim Meulenkamp, bestuursvoorzitter van Mineral Valley Twente, bent u voor Mineral Valley Twente een goede gesprekspartner die zijn weg vindt bij zowel de overheden als de boeren in Twente.

'Door mijn politieke, bestuurlijke en boerenervaring weet ik wat er speelt en leeft. Ik ben nu 35 jaar boer en weet ook dat de melkprijs in al die tijd niet veel is gestegen. Als je markt het niet betaalt en je wilt toch je maatschappelijke doelen behalen, dan moet daar publiek geld bij. Ik heb de oplossing niet voorhanden, maar dit zegt wel iets en ook daar is een rol weggelegd voor Mineral Valley Twente.

'De agrarische sector neemt een koppositie in. Boeren zijn zich ervan bewust dat bepaalde opgaven die zij doen, niet in geld worden uitgedrukt. Denk aan de inzet op het gebied van biodiversiteit, landschap, beperken van nitraatuitspoeling en het reduceren van gewasbeschermingsmiddelen.

'Boeren in Twente zijn bewust bezig met deze maatschappelijke opgaven, maar dit zet wel hun verdienmodel onder druk. De toegevoegde waarde van Mineral Valley Twente is dat we door het doen van proeven en onderzoeken positief willen bijdragen aan de maatschappelijke opgaven en het verdienmodel van boeren.'


Welke actuele thema's pakt Mineral Valley Twente bij de kop?

'Thema's zoals droogte, biodiversiteit, stikstof en landschap vragen veel van ons. Samen met de creativiteit van ondernemers zorgen we juist dat dit kansen gaat bieden. De proeftuinen zijn daarbij het hart van Mineral Valley Twente. Daar komen alle samenwerkingspartners samen.

'Op basis van 60.000 bodemmonsters is de ontwikkeling van de fysische, chemische en biologische kwaliteit van de Twentse landbouwbodems in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de grond in Twente in de afgelopen 12 jaar stabiel is gebleven. Ook zijn groepen boeren bezig met bodemverbetering en water vasthouden. Ook het ministerie van LNV heeft steeds meer aandacht voor de regio's, dus het is ook zeker onze taak om die verbindingen en samenwerkingen goed op te blijven zoeken.'


Welke initiatieven van Mineral Valley Twente maken u trots?

'Ik vind het in de eerste plaats al prachtig dat bijna al deze initiatieven van en met boeren worden opgezet. Zij komen vaak met de ideeën, Mineral Valley Twente zorgt deels voor financiering, uitvoering en dat de juiste partijen aan tafel komen. Een recent voorbeeld is het onderzoek naar emissiearme vloeren vanuit de proeftuin 'Aan de slag met stikstofuitstoot'.

'Op 35 bedrijven heeft Mineral Valley Twente de ammoniakemissie uit vloeren laten meten. Meten is weten, want uit dit onderzoek bleek dat emissiearme vloeren het in de praktijk niet altijd beter doen dan de traditionele roostervloeren. Mineral Valley Twente pleit voor aanvullend onderzoek naar aanleiding van deze resultaten.'


Wanneer is uw doel als directeur behaald?

'Ik hoop dat boeren en instanties met ideeën en initiatieven Mineral Valley Twente nog beter dan nu weten te vinden. We willen de komende jaren groeien van de huidige 28 proeftuinen naar zo'n 40 in heel Twente, ook rondom de grotere maatschappelijke opgaven. We zetten meer in op communicatie en het delen van kennis vanuit de proeftuinen. Daar is nog wel werk aan de winkel. Verder hoop ik dat Twente in 2030 toonaangevend is in Europa als het gaat om een landelijk gebied met perspectief.'


Grip op je bedrijf

Ben je bezig met het bedrijf pasklaar te maken voor de toekomst? Grip op je bedrijf is een opleidingsprogramma voor boeren en tuinders, op HBO+ niveau, die hun bedrijf klaar willen maken voor de toekomst. Het programma is gericht op agrarisch ondernemers die nadenken over de toekomst van het bedrijf en wil deze ondernemers daarbij ondersteunen. Meer informatie en aanmelden kan bij de LTO Academie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
Meer weer