Alles+in+de+strijd+tegen+onkruid+in+wintertarwe
Kennispartners Bayer Crop Science

Alles in de strijd tegen onkruid in wintertarwe

Duist is nog steeds een van de grootste probleemonkruiden in graan, maar het breidt zich niet meer zo sterk uit als een aantal jaren geleden. Een gerichte onkruidbestrijding in het najaar en voorjaar is dé sleutel om duist succesvol onder duim te houden.

In 2020 is veel wintertarwe vroeg gezaaid. Natuurlijk zijn er ook latere percelen door neerslag of bijvoorbeeld nog een bietenteelt. Over het algemeen heeft de najaarsonkruidbestrijding met Herold in 2020 al vroeg plaatsgevonden. De meeste telers kiezen ervoor om in het najaar na het zaaien een bespuiting met een bodemherbicide Herold uit te voeren. Daarmee pak je het overgrote deel van de opgekomen onkruiden – en dan met name duist – vroegtijdig weg. Met het vochtige weer dat we hebben gehad, lijkt een goede werking min of meer gegarandeerd.

Globaal kun je stellen dat percelen met weinig of geen duist op dit moment redelijk goed schoongehouden kunnen worden met behulp van de beschikbare chemie en eventuele teeltmaatregelen, zoals vruchtwisseling. Maar percelen die nu al flink vervuild zijn met duist, krijgen steeds meer te maken met resistentievorming tegen herbiciden, waardoor het probleem eigenlijk alleen maar groter wordt. Duist moet je zo compleet mogelijk bestrijden, anders werk je de uitselectie van resistente duist alleen maar meer in de hand.

Ook de voorjaarbestrijding van duist met onder andere Atlantis Star of Othello blijft een belangrijke maatregel. Om nog verdere uitselectie van resistente duist te voorkomen, is het slagen van zo'n voorjaarsbespuiting van cruciaal belang. Zowel Atlantis Star als Othello werkt het beste bij een hoge luchtvochtigheid. 's Morgens vroeg spuiten is daarom sterk aan te raden; de werking van deze middelen is dan optimaal.


Breedbladige onkruiden

Het tijdstip waarop we een onkruidbestrijding kunnen uitvoeren in de zomer- en wintertarwe, lijkt op dit moment ver weg. Maar door het zachte weer van de laatste weken is het onkruid al fors ontwikkeld. Als het weer omslaat en het land berijdbaar is, zal kort op de bal gespeeld moeten worden.

Straatgras, duist, windhalm, maar ook opslag van raaigrassen zijn de belangrijkste grassen in de Nederlandse tarweteelten. Daarnaast willen we ook de breedbladige onkruiden zoals kamille, kleefkruid, paarse dovenetel en de ereprijssoorten gelijktijdig adequaat bestrijden.


Kamille, kleefkruid en straatgras in tarwe. Atlantis Star is uitermate sterk op deze onkruiden.
Kamille, kleefkruid en straatgras in tarwe. Atlantis Star is uitermate sterk op deze onkruiden. © Bayer

Atlantis Star of Othello zijn breed inzetbaar voor die percelen waar gevoelige duist in combinatie met straatgras voorkomt, maar ook de diverse breedbladige onkruiden. De aanwezige TCM, thiëncarbazone-methyl, maakt de werking breder en betrouwbaarder op zowel grassen als breedbladigen.

Bij aanwezigheid van klimopereprijs en klein kruiskruid wordt Atlantis Star veelvuldig toegepast met Capri Twin.


Belangrijk voor een goede werking:

• Onkruiden moeten aan de groei zijn;
• Toepassen bij groeizaam weer (temperatuur boven de 5 graden Celsius en luchtvochtigheid hoger dan 60 procent;
• Vermijd toepassing bij nachtvorst;
• Minimale droogtijd 2 uur, indien toegepast op een droog gewas.


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Bayer Crop Science

Bayer is wereldwijd marktleider in gewasbeschermingsmiddelen en zaden. Door biologie, chemie en digitale tools slim te combineren versnellen we innovatie in de...

Lees verder »


Meer artikelen van Bayer Crop Science »