5+vragen+over+aan+het+net+leverende+gasmotor%2DWKK
5 vragen
© Thierry Schut

5 vragen over aan het net leverende gasmotor-WKK

De positie van de aan het net leverende gasmotor van de warmtekrachtkoppeling (WKK) is komend jaar goed, concludeert Blueterra Energy Experts, het onafhankelijk adviesbureau op het gebied van energie, in een bespiegeling op de markt.


Waarom is de positie van de netleverende WKK in 2021 goed?

In de eind vorige week naar buiten gebrachte marktverkenning voor de netleverende gasmotor-WKK stelt Blueterra Energy Experts dat kolencentrales op dit moment weinig draaien, waardoor gascentrales de prijs zetten. De spark spread, de brutomarge op de verkoop van de geproduceerde elektriciteit verminderd met de inkoopkosten voor het daarvoor gebruikte aardgas, is daardoor gunstig.

Daar komt bij dat glastuinders te maken hebben met de opslag duurzame energie, waardoor het aantrekkelijk voor hen is om de WKK te laten draaien voor de eigen belichting.


Blijft die sterke positie van de WKK ook op de wat langere termijn?

De verwachting is dat die wat aan erosie onderhevig is. Tot 2023, wat in de bespiegeling van het adviesbureau de middellange termijn is, komt er meer elektriciteit uit zon en wind, waardoor de draaiuren van de WKK afnemen. Ook de tijden waarop de gasmotor-WKK kan draaien, verschuiven door de duurzame opwekking naar het begin en eind van de dag en naar de weekends. Wel neemt het belang van de WKK voor de stabiliteit en flexibiliteit van het net in die periode toe.


Wat gaat de WKK dan inleveren?

Naar het zich laat aanzien liggen de draaiuren van de WKK tegen die tijd zo'n 10 procent lager dan in 2021. In het tweede en derde kwartaal zullen de energieprijzen midden op de dag door het brede aanbod zonne-energie te laag worden. In het eerste en vierde kwartaal neemt het belang van windenergie toe.

Wel is de inzet van een bestaande WKK voor eigen belichting, waarmee een glastuinder de inkoop van elektriciteit vermijdt (inclusief netkosten en energiebelasting), tegen die tijd rendabel. Zelfs investeren in een WKK lijkt dan lonend, aldus Blueterra Energy Experts.


Hoe is het in de jaren daarna?

Het belang van de WKK neemt verder af door de trend naar duurzaam. Draaiuren komen 15 tot 20 procent onder het niveau van 2021 te liggen. Het flexibele vermogen van de gasmotor-WKK wordt in 2025 beter beloond.


Wat mag de glastuinder met een WKK in 2030 verwachten?

De plannen in het Klimaatakkoord leiden ertoe dat wind en zon een groter aandeel opeisen in de energievoorziening. Dit betekent minder uren voor de WKK. Doordat extremen in prijzen verder toenemen, kan een glastuinder die levert in uren met hoge prijzen, de afgenomen draaiuren deels compenseren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer