Kringloopvoucher helpt boer en tuinder op weg

Om boeren en tuinders op weg te helpen in de transitie naar kringlooplandbouw en aanverwante sectorontwikkelingen, introduceert landbouwminister Carola Schouten een adviesvoucher. Daarmee kan een ondernemer individueel of in studieclubverband advies inkopen.

Kringloopvoucher+helpt+boer+en+tuinder+op+weg
© Tienke Wouda

Schouten wil met de adviesvouchers kennisverspreiding stimuleren, waarmee de sector een stap kan zetten richting kringlooplandbouw. Met de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) kunnen ondernemers daarvoor binnenkort individueel of in groepsverband expertise inkopen.

De minister stelt aan de Sabe-voucher de eis dat het advies wordt gegeven door een onafhankelijk bedrijfsadviseur. Deze moet geregistreerd staan in het BAS-register dat wordt beheerd door de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB).

De voucher, met een waarde van 1.500 euro, maakt onderdeel uit van de advies- en educatiesubsidiepot van 45 miljoen euro die de minister in september aankondigde.


Twee dagen advies

Arjan Strootman, vicevoorzitter van de VAB en adviseur bij Agro Advies Oost-Nederland, schat dat ondernemers in ruil voor de voucher zo'n anderhalve dag à twee dagen gebruik kunnen maken van een adviseur.

'Je hebt dan niet het hele omslagtraject getackeld, maar je bent wel een eind op weg. Ik verwacht dat veel boeren en tuinders dit samen gaan oppakken via studieclubs of andere samenwerkingsverbanden. Ze zijn het gewend om op die manier kennis op te doen en ervaringen te delen', stelt Strootman.


De voucher is bedoeld als stimulans voor boeren en tuinders om voor het inwinnen van kringloopadvies een onafhankelijk adviseur in te schakelen. Van de vijf adviseurs die een boer op bezoek kan krijgen, zijn er gemiddeld vier verbonden aan een voer-, zaaigoed- of kunstmestleverancier. Deze commerciële adviseurs zijn niet in te huren met een Sabe-voucher.


Transitie

'We gaan een beetje terug naar de jaren zeventig en tachtig', zegt Strootman. 'Toen kregen de boeren advies uit de driehoek onderzoek, onderwijs en voorlichting. De transitie zal nu ook plaats moeten vinden op basis van onderzoek gericht op maatschappelijk draagvlak en economische haalbaarheid.'

Overigens gaan de commerciële adviseurs later in het proces wel een rol spelen in de omslag die bedrijven gaan maken, zegt voorzitter Noud Janssen van de vereniging voor bedrijfsadviseurs Agrivaknet.


Verschillende fasen

'Zo'n proces verloopt in verschillende fasen. De onafhankelijk adviseur zie ik als een coach, de vaktechnische adviseur brengt zijn kennis in bij de uitvoering van de plannen. De diversiteit daarin is groot. Van stallenbouw tot voer, van dierenarts tot farmaceut, van meststoffen tot gewasbescherming', legt Janssen uit.

De voucher houdt de advieswereld wel bezig, erkent de Agrivaknet-voorzitter. 'Ik ben zeer benieuwd hoe boeren en tuinders dit gaan oppakken. Zelf vind ik dat je er als ondernemer ook wat mee moet doen als er middelen zijn vrijgemaakt.'


Aandachtsgebieden

Voor informatie over de transitie naar kringlooplandbouw opende het ministerie van LNV eerder al de website Platformkringlooplandbouw.nl. De lijst met de onafhankelijk adviseurs die zijn in te huren met de Sabe-voucher komt binnenkort online op RVO.nl. De adviezen kunnen worden toegespitst op een aantal aandachtsgebieden: stikstofemissie en hergebruik nutriënten, gezonde bodem, water en teeltsystemen, weerbare teeltsystemen en gewasbescherming, circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige bronnen, natuurinclusieve landbouw en precisielandbouw. Op het vlak van duurzaam ondernemerschap kan het advies gaan over persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf, horizontale samenwerking en bedrijfsovername.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  3° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  6° / 1°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 0°
  20 %
Meer weer