Boeren+rondom+Natura+2000%2Dgebied+De+Wieden+vrezen+toekomst
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Boeren rondom Natura 2000-gebied De Wieden vrezen toekomst

Boeren rondom Natura 2000-gebied De Wieden in Noord-Overijssel maken zich grote zorgen over hun toekomst. Een groep agrariërs heeft bij de provincie een zienswijze ingediend op het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) dat later dit jaar wordt ingevoerd.

De agrarische ondernemers vragen zich af of het in 2025 nog mogelijk is om gangbaar of biologisch te boeren met voldoende ondernemersvrijheid en toekomstperspectief in het gebied rondom De Wieden. 'Onze zorg wordt versterkt door enkele andere ontwikkelingen die onze bedrijven raken en onduidelijkheid geven over de continuïteit op de korte en lange en termijn.'

De provincie wil een aanzienlijk deel van de huidige landbouwgrond omzetten in natuur. Hierdoor zouden zeker twee melkveehouderijen hun bedrijf moeten sluiten.


Riettelers

Ook heeft dit plan gevolgen voor de riettelers in het gebied. 'Zij ervaren de plannen van de provincie als de doodsteek voor hun bedrijf', zegt melkveehouder Kasper van Benthem uit Blokzijl, die de zienswijze verstuurde namens veertien agrarische bedrijven.

Van Benthem en de medeondertekenaars benadrukken dat hun bezwaarschrift niet dient als bezwaar tegen de natuur. 'Nee, wij als agrariërs rondom De Wieden zijn niet tegen de natuur. Sterker nog, wij werken, leven, wonen en ondernemen al jaren samen met de natuur', schrijven ze.

'Waar wij moeite mee hebben, is dat agrarische gronden worden omgezet in natuur en dat daarbij alle agrarische activiteit wordt uitgesloten. Naar onze mening kunnen deze gebieden prima in gebruik blijven bij ons als agrariërs.'


Leefbaarheid

De boeren bieden aan om in overleg met overheden en natuurorganisaties te kijken op welke manier de gronden voor agrarisch gebruik behouden kunnen blijven. 'Dat versterkt de populatie weidevogels en komt de biodiversiteit ten goede. Daarnaast wordt hiermee de leefbaarheid van het gebied behouden', zegt Van Benthem.

De miljoenen euro's die het inrichtingsplan aan kosten met zich meebrengen, kunnen volgens de boeren gedeeltelijk worden bespaard, als er goed overleg plaatsvindt tussen alle betrokken partijen en dus ook de zienswijze van de agrariërs wordt meegenomen.


Stikstofwinst

'Ook is niet geheel duidelijk hoeveel stikstofwinst dit plan gaat opleveren en of de doelstellingen daadwerkelijk gehaald kunnen worden', staat in de zienswijze.

De boeren uit het gebied krijgen steun van gemeente Steenwijkerland. Een raadsmeerderheid dwong daar af dat de gemeente haar bezwaren kenbaar maakt bij de provincie.

Weer

 • Dinsdag
  9° / -2°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -2°
  15 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer