LTO Noord mengt zich in Friese natuurrealisatie

LTO Noord gaat samen met onder andere terreinbeherende organisaties, Kollektivenberied Fryslân en de Friese Milieufederatie een plan voor natuurrealisatie verder uitwerken. Provinciale Staten Friesland gaven hier woensdagavond groen licht voor.


LTO+Noord+mengt+zich+in+Friese+natuurrealisatie
© Alex J. de Haan

De partijen krijgen voor de uitwerking een half jaar de tijd. In die tijd koopt Fryslân geen landbouwgrond aan voor natuur.
Een nieuw uitwerkingsplan is nodig omdat in Friesland het tekort voor aanleg van natuur in 2027 oploopt naar 64 miljoen euro. De natuurdoelen moeten bijgesteld worden. Het provinciebestuur werkte hiervoor vier scenario's uit. Voor realisatie van natuur is 79 miljoen euro beschikbaar.

Natuurpartijen als It Fryske Gea, Natuurmonenten en Staatsbosbeheer kwamen onlangs met een alternatief scenario waarvoor ze meer natuur kunnen realiseren voor hetzelfde geld dat gedragen wordt door de maatschappij, stellen ze.

LTO aangehaakt

LTO, maar ook Het Friesch Grondbezit en de Feriening Biologyske Boeren Fryslân zijn bij de uitwerking van het alternatieve plan aangehaakt.

'Wij hebben als LTO Noord het voortouw genomen. De achterliggende gedachte is dat wij er bij betrokken willen zijn als de terreinbeherende organisaties natuur op boerengrond willen realiseren', geeft LTO Noord-bestuurder Peet Sterkenburgh aan.

Bovendien moeten boeren de mogelijkheid krijgen wanneer de natuurplannen op hun land niet worden uitgevoerd, ze het land weer kunnen gebruiken als landbouwgrond. 'In Natura 2000-gebieden is deze uitwisseling mogelijk', stelt Sterkenburgh.

Als terugvaloptie kiezen Provinciale Staten voor twee andere scenario's. Deze worden nader uitgewerkt.

Gebrek aan vertrouwen

CDA-Statenlid Maaike Prins sprak van ‘een zweem van gebrek aan vertrouwen’ door als provinciebestuur voor een terugvaloptie te kiezen.

Volgens gedeputeerde Johannes Kramer is dit absoluut niet het geval. ‘We hebben het volste vertrouwen. Het zijn kundige mensen, met een brede bite. Hun initiatief is buitengewoon lovenswaardig. Maar voor 79 miljoen euro realiseren natuur is geen kattendrek. Ik snap ook dat ze zeggen dat het niet lukt. Dan kunnen we terugvallen op andere opties. We willen geen tijd verliezen met het realiseren van natuur. '

Partij voor de Dieren wil de mogelijkheid voor het onteigenen van landbouwgrond voor natuur achter de hand houden, gaf Rinie van der Zanden aan. 'We moeten niet langer doormodderen. De hete aardappel wordt anders doorgeschoven door naar het nieuwe college.'

Niet onteigenen

Volgens gedeputeerde Johannes Kramer is jaren geleden afgesproken geen landbouwgrond te onteigenen voor natuur. 'Onteigenen is bovendien ook niet zonder kosten. Er komen veel advocaten en commissies aan te pas.'

Van der Zandens voorstel om natuurorganisaties de leiding te geven omdat LTO Noord 'op zijn zachts gezegd niet proactief is als het gaat om natuur', kon rekenen op kritiek van Kramer.

'U zegt onaardige dingen over LTO Noord. Ik ben heel blij dat LTO Noord meewerkt aan het scenario. Hierdoor kunnen we natuur met draagvlak organiseren. De scheiding tussen natuur en landbouw is volledig achterhaald. Dit is prachtig dat men dat met elkaar aandurft. Tien jaar geleden was dat niet gebeurd.'

VVD-Statenlid Nynke Koopmans is ook voorstander van het scenario op voorwaarde dat er niet meer landbouwhectares worden opgeofferd dan ervoor beschikbaar zijn. . 'De partijen nemen een behoorlijke uitdaging op zich. Het is een uitwerking van natuurinclusieve landbouw. Daar is drie jaar over gesproken en dat kan nu vorm worden gegeven.'

Sterkenburgh is blij dat de organisaties verder kunnen met de uitwerking van hun plan. 'Dat wordt nog een hele opgave, maar wij zien zeker mogelijkheden.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer