Landbouw+wil+aanpak+kwel+langs+Amsterdam%2DRijnkanaal
Nieuws
© Archief

Landbouw wil aanpak kwel langs Amsterdam-Rijnkanaal

Een twintigtal veehouders aan weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Nigtevegt en Loenersloot hoopt op een snelle aanpak voor de kwel in de polders. Zowel Rijkswaterstaat als waterschap Amstel, Gooi en Vecht beraden zich deze maand op mogelijk oplossingen.

Volgende maand staat een overleg gepland, waarbij ook LTO Noord en provincie Utrecht aanschuiven. Cor Veldhuisen is als LTO-voorman voor Gooi-, Vecht- en Amstelstreek al jarenlang bij de kwestie betrokken. 'Sinds het uitdiepen van het Amsterdam-Rijnkanaal, ruim vijftien jaar geleden, is de waterloop zo lek als een mandje. Dat zorgt voor grote overlast in de naastgelegen polders.'

De kwel van het water en wellen in de bodem en de sloten verminderen de draagkracht van de graslanden. Dat betekent kortere perioden om te weiden, een hogere onkruiddruk en belemmeringen bij bewerkingen op het land.

Hogere capaciteit

Eind vorig jaar wees een proef uit dat er veel water uit het kanaal het gebied in stroomt. 'Het gemaal in de Polder Baambrugge-Oostzijds moet inmiddels drie keer zoveel water uitpompen dan voorheen. De capaciteit moet daar flink worden verhoogd. Dat is ook een van de redenen dat het waterschap zich over deze kwestie buigt.'

'Als er niet wordt ingegrepen lopen de kosten alleen maar verder op.'

Cor Veldhuisen, voorzitter LTO Noord Gooi-, Vecht- en Amstelstreek

Mogelijk oplossingen die volgens Veldhuisen aan de orde zijn gekomen, zijn het dempen van de kanaalbodem, het afdammen van de walkanten of het ophogen van de polders met een kleilaag. 'Het idee om de natste gebieden voor natuur te bestemmen en bedrijven uit te plaatsen, is voor de sector geen serieuze optie.'

Kostbaar verhaal

De kosten voor de beoogde maatregelen variëren van enkele miljoenen tot tientallen miljoenen euro's, blijkt uit de eerste verkenningen. Veldhuisen: 'Dit is echt een kostbaar verhaal, maar als er niet wordt ingegrepen lopen de kosten alleen maar verder op.'

Bij het Twentekanaal is sinds het uitdiepen in 2010 ook sprake van kwel, waarvoor naastgelegen boeren een schadevergoeding krijgen van Rijkswaterstaat. Veldhuisen wil zover nog niet gaan. 'We zijn nog steeds in gesprek en hebben de intentie om tot een passende oplossing te komen om de uitstroom van water tegen te gaan.'

Weer

 • Zaterdag
  5° / 0°
  10 %
 • Zondag
  4° / -1°
  20 %
 • Maandag
  4° / 0°
  40 %
Meer weer