5+vragen+over+subsidie+gemeenschappelijke+marktordening
5 vragen
© DIRK HOL

5 vragen over subsidie gemeenschappelijke marktordening

Voor het jaar 2020 hebben vijf Nederlandse telersverenigingen van groente en fruit 34 procent meer GMO-subsidie aangevraagd. Dat is vooral het gevolg van de fusie van Van Nature en Best of Four.

Wat is GMO-subsidie?

Met de regeling voor gemeenschappelijke marktordening (GMO) wil de Europese Unie met subsidies een duurzame, concurrerende productie van groente en fruit stimuleren, schommelingen van telersinkomsten tijdens crises beperken, de consumptie verhogen en het milieu beschermen.

Alleen erkende telersverenigingen met een omzet hoger dan 25 miljoen euro en minimaal tien leden komen in aanmerking voor deze vorm van steun.

Hoeveel Nederlandse telersverenigingen hebben voor 2020 subsidie aangevraagd?

Dat zijn er in totaal vijf, hetzelfde aantal dat ook voor 2019 aanvragen heeft ingediend. Het totale bedrag dat met de indieningen is gemoeid, is 63,9 miljoen euro. Dat bedrag is 34 procent hoger dan de 42 miljoen euro van 2019.

Hoeveel subsidie kunnen de aanvragers verwachten?

Voor 50 procent van de kosten wil Brussel bijspringen. De andere helft betaalt de telersvereniging zelf. Als de aanvragen worden gehonoreerd, komt voor het jaar 2020 een subsidiebedrag vrij van zo'n 32 miljoen euro. De Brusselse bijdrage in 2019 was ongeveer 21 miljoen euro.


Waarom ligt de aanvraag voor 2020 ongeveer een derde hoger?

Nederlandse telersverenigingen kunnen moeilijk uit de voeten met de subsidieregeling. De telers vinden de voorwaarden te risicovol (met kans op boetes) en wijzen op de administratieve lasten ervan. Eind 2018 zijn daarom vijf van de elf erkende producentenorganisaties afgehaakt.

Dat de aanvraag voor 2020 is gestegen is vooral het gevolg van de fusie van de producentenorganisaties Best of Four en Van Nature, waardoor telers van Van Nature weer voor GMO in aanmerking komen. De fusiecombinatie maakt gebruik van deze mogelijkheid. De andere aanvragers zijn telersvereniging De Schakel, Coöperatie DOOR, coöperatie Fossa Eugenia en coöperatie Kompany.

De regeling is het afgelopen jaar wel wat versoepeld, maar dit is volgens de Dutch Produce Association, de koepelorganisatie voor telersverenigingen, amper reden geweest voor de gestegen aanvraag.

Wanneer weten telersverenigingen of zij de subsidie krijgen?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakt uiterlijk 20 januari 2020 bekend welke plannen zijn goedgekeurd.

Weer

 • Maandag
  23° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  23° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  80 %
Meer weer