Dashboard+moet+standweiden+verbeteren
Nieuws
© Jasper Schel

Dashboard moet standweiden verbeteren

Melkveehouders, adviseurs en onderzoekers van project Amazing Grazing hebben een dashboard ontwikkeld om standweiden te optimaliseren.

Door de grashoogtes te meten en in te voeren, wordt het eenvoudiger om tijdig bij te sturen en invloed uit te oefenen op het grasaanbod. Op de website van Amazing Grazing is het dashboard gratis te downloaden.


Volgens onderzoeker Marcia Stienezen van Wageningen University & Research is het bij beweiding heel belangrijk om consequent aan het gekozen beweidingssysteem vast te houden. 'Maar door de grashoogte goed te monitoren, kan het systeem verder worden geoptimaliseerd.'

Optimale productie

De grasgroei verandert steeds en wordt daar allerlei factoren beïnvloed, zoals temperatuur en neerslag, legt Stienezen uit. 'Door de grashoogte bij te houden per perceel of strook kan je daar goed op in spelen en houd je een optimale productie.'

Als er een overaanbod van gras lijkt te ontstaan, is het goed om minder bij te voeren of het blok voor beweiding wat te verkleinen. Het tegenovergestelde moet gebeuren als het grasaanbod krap wordt.

Graslengte

In het dashboard vullen melkveehouders de lengte van het gras in op maaipercelen, groeipercelen en beweidingspercelen. Zo ontstaat er een totaalbeeld van het grasaanbod. Het dashboard is geschikt voor alle vormen van standweiden, al dan niet roterend en in een of meerdere platforms.

Bij standweiden is de bijgroei van gras bepalend. Dat is het grasaanbod voor de koeien. De streeflengte is tussen de 8 en 12 centimeter. Door de grashoogte constant te houden blijven zowel grasgroei als -kwaliteit op peil.

Invoerkalender

Het dashboard bestaat uit een invoerkalender, een grasvenster en een perceelvenster. In het grasvenster wordt het gemeten grasaanbod van het beweidingsplatform afgezet tegen de streefwaarde en het streeftraject.

De prognose geeft de verwachte grashoogte weer, mits management en groeiomstandigheden niet veranderen. Het perceelvenster geeft het grasaanbod op de individuele percelen weer.

Tools

Het doel van project Amazing Grazing is het ontwikkelen van kennis voor beweiden. Via onder meer deze tool moet die kennis toepasbaar worden voor de praktijk. De opdrachtgever is de Duurzame Zuivelketen - een gezamenlijk initiatief van LTO Nederland en NZO - met als financiers ZuivelNL en het ministerie van landbouw.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zaterdag
  21° / 13°
  50 %
Meer weer