Kan+Zuid%2DHolland+kringlopen+sluiten+met+mesttekort%3F
5 vragen
© Johan Wissink

Kan Zuid-Holland kringlopen sluiten met mesttekort?

In de veelzijdige land- en tuinbouw van Zuid-Holland is het mogelijk alle mest in de provincie af te zetten. De hoeveelheid mest is mogelijk zelfs te klein, blijkt uit een inventarisatie van het project 'Vruchtbare Kringloop'.

Wat houdt het project in?

In het project 'Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland' werkt LTO Noord aan de oprichting van Proeftuin Vruchtbare Kringloop. Het gaat onder meer om het sluiten van mineralenkringlopen op regionale schaal door samenwerking tussen verschillende agrarische sectoren. Naast boeren en tuinders worden sectorspecialisten, kennisinstellingen en overheden bij het project betrokken.

Een van de eerste stappen is het inzichtelijk maken van cijfers. LTO Noord en Projecten LTO Noord hebben de feiten over dieraantallen, grondgebruik, mestproductie en -plaatsingsruimte op een rij gezet en bekijken de kansen voor kringlooplandbouw.

Hoe zit het met de agrarische diversiteit?

De veelzijdigheid van de Zuid-Hollandse land- en tuinbouwsector is erg groot. Naast de grootste concentratie van glastuinbouw zijn er uitgesproken melkveehouderijgebieden (Midden-Delfland, Krimpenerwaard, Alblasserwaard, westelijk veenweidegebied), akkerbouwregio's (Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard) en is er opengrondstuinbouw in de Duin- en Bollenstreek.

Hoeveel mest heeft Zuid-Holland?

In 2018 werd 3.868 miljoen kilo dierlijk mest geproduceerd. Voor het overgrote deel betreft dit rundveemest, namelijk 84 procent. De potentiële beschikbaarheid is een ander verhaal. Slechts 16 procent van alle dierlijke mest is in potentie beschikbaar voor andere sectoren. De rest blijft op het eigen bedrijf, vooral in de melkveehouderij.

Is er dan een mesttekort?

In Zuid-Holland wordt per saldo 265 miljoen kilo mest aangevoerd. Daarmee is er in feite sprake van een mesttekort. Van de 16 procent beschikbare mest is het de vraag of dat voldoende is om een substantieel deel van de kunstmest te vervangen.

Welke kansen liggen er?

De diversiteit is groot. Door te kijken naar de benuttingsgraad per sector, liggen er kansen in de resterende mestplaatsingsruimte in akker- en tuinbouw van Voorne-Putten, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Westland/Oostland en de Duin- en Bollenstreek. Volgens het project 'Vruchtbare Kringloop' hebben de akker- en tuinbouw samen voldoende ruimte om tweemaal de overschotten van de Zuid-Hollandse veehouderij kwijt te kunnen.

Mogelijke projecten zijn het benutten van mineralen uit reststromen, een andere manier van zaaien en de inzet van meer eiwitrijke gewassen die het bodemleven versterken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  14° / 6°
  50 %
 • Woensdag
  18° / 12°
  50 %
 • Donderdag
  17° / 13°
  60 %
Meer weer