Autonoom+bieten+rooien+is+complex
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Autonoom bieten rooien is complex

Het project Smaragd is op zoek naar kleine, autonome machines die zorgen voor minder bodemverdichting en de bodemkwaliteit verhogen. Uit een tussenbalans blijkt dat het rooien van bieten en aardappelen binnen zo'n systeem een grote uitdaging is.

Smaragd staat voor Slimme Mechanisatie, Automatisering, Robotisering voor Akkerbouw met Groei en Duurzaamheid. Woensdag werden in Lelystad de tussenresultaten gepresenteerd. Smaragd gaat zich vooral richten op elektrisch aangedreven werktuigen in combinatie met vaste rijpaden.

In Europa ligt ongeveer 50.000 hectare met vaste rijpaden. De meeropbrengst ligt veelal tussen 5 en 30 procent. In Nederland is er vooral ervaring op biologisch bedrijf Erf in Lelystad. Hier is de meeropbrengst zo'n 25 procent en de ziektedruk 20 tot 70 procent lager.

Veelbelovend

'Dat is veelbelovend', zegt Marcel van der Voort van Wageningen University en Research (WUR). 'Maar op de Broekemahoeve in Lelystad zien we bij biologische aardappelen ook lagere opbrengsten en onder de rijpaden ontstaat dijkvorming met zijwaartse verdichting.'

Van der Voort vindt het nodig om een duidelijke analyse te maken van de effecten van vaste rijpaden op economie, energie en arbeid. Een reguliere teelt wordt daarom vergeleken met 1,50 en 3 meter brede teeltbedden. Daarbij wordt rekening gehouden met een kleinere netto-oppervlakte bij vaste rijpaden.

Intensieve bouwplannen

De onderzoekers hebben nog geen antwoord op de vraag hoe intensieve bouwplannen zijn in te passen in dit teeltsysteem. 'De oogst van aardappelen en bieten is relatief laat in het jaar. Hoe krijg je die vele tonnen in korte tijd van het land, ook onder natte omstandigheden?', vraagt Van der Voort zich af.

Bij de oogstwerkzaamheden kijkt Smaragd naar bestaande en nieuwe technieken. Bij kleine, autonome machines zijn het vooral logistiek, capaciteit en kwaliteit van het rooiwerk die nog veel aandacht vragen. 'Wat heb je aan informatie van sensoren nodig wanneer je als boer in een geblindeerde trekker het werk moet doen? Die vraag speelt bij autonoom werken', zegt Bram Veldhuizen van WUR.

Onkruidherkenning

Bij onkruidherkenning zijn al vorderingen gemaakt. Bij aardappelopslag in bieten kan een autonoom voertuig 95 procent van de aardappelplanten en 95 procent van de bietenplanten goed herkennen. 'Erg goede resultaten, maar wel op basis van één aardappel- en bietenras op één perceel. Dit jaar gaat we het uitbreiden met twee rassen, zand- en kleigrond en met natuurlijk onkruid', zegt Thijs Ruigrok van WUR.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  18° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  60 %
 • Woensdag
  16° / 7°
  50 %
Meer weer