Overeenstemming+herontwikkeling+Aaltense+Goor
Nieuws
© Waterschap Rijn en IJssel

Overeenstemming herontwikkeling Aaltense Goor

De herontwikkeling van het gebied Aaltense Goor/Zwarte Veen bij Aalten kan volgens plan verder uitgevoerd worden. Dat verwachten de projectpartners. Het tweede plan kan rekenen op voldoende draagvlak.

In het gebiedsproces wordt gekeken hoe het water langer vastgehouden kan worden, hoe de natuur zich verder kan ontwikkelen, hoe de landbouwstructuur zich kan verbeteren en hoe er kan worden bijgedragen aan de beleving van het gebied. Een eerder plan werd in 2016 afgeschoten omdat het stuitte op te veel juridische bezwaren.

Woensdag werd een inloopbijeenkomst gehouden voor omwonenden die door minstens 120 mensen werd bezocht. Volgens projectleider Leon Klein Tank zijn er allerlei vragen gesteld, maar was de bijeenkomst vooral heel constructief. 'Er is draagvlak in het gebied voor het plan.'

Natte voeten

Dat wordt onderschreven door Cor Udding. Hij is procesbegeleider namens Projecten LTO Noord, in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel. Hij begeleidde de werkgroep met inwoners.

Udding: 'Het draait volledig om vertrouwen, en dat moest van ver komen. In 2010 hadden de mensen in het gebied wateroverlast. Toen twee jaar later het idee werd geopperd om voor de natuur het waterpeil te verhogen, reageerden de omwonenden fel. Burgers wilden geen natte voeten meer en boeren willen daarnaast goede, begaanbare gronden. Dat is nu, met dit plan, voor elkaar.'

LTO Noord-afdeling Oost Achterhoek is een van de partners. Voorzitter Mark Ormel ziet ook dat er voldoende draagvlak is. 'Het is voor ons wel van belang dat de zaken die worden afgesproken ook daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht. Gemeente Oude IJsselstreek, een van de twee gemeenten, voert de regie op maatregelen in het Zwarte Veen en heeft nog plannen voor een natuurbegraafplaats en windmolens. Daar hebben wij geen bezwaar tegen, als maar wordt nagekomen wat we nu beslissen.'

Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer

Begin volgend jaar zullen de overeenkomsten worden gesloten en zal ook een begin worden gemaakt met de kavelruil. In het gebied zullen ook projecten in het kader van het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer worden opgestart. Dat is op vrijwillige basis. Hiermee kunnen boeren de kwaliteit van het grondwater verbeteren of het waterpeil.

Bij het proces zijn Staatsbosbeheer, LTO Noord-afdeling Oost Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en nog enkele andere belangenorganisaties betrokken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  9° / 4°
  50 %
 • Maandag
  8° / 4°
  50 %
 • Dinsdag
  8° / 1°
  50 %
Meer weer