%27Landschapspark+Pauwels+biedt+kansen%27
Achtergrond
© ZLTO

'Landschapspark Pauwels biedt kansen'

Het gebied tussen Tilburg Noord en Loon op Zand en tussen Huis ter Heide tot aan De Leemkuilen wordt in de komende jaren verder ontwikkeld tot Landschapspark Pauwels. Dit biedt ook kansen voor de agrarische ondernemers in dit gebied.

De ZLTO-afdelingen Loon op Zand en Hart van Brabant hebben enkele weken geleden met een huifkar een rondleiding door het gebied gegeven aan medewerkers van de gemeente Tilburg, gemeente Loon op Zand, de Efteling, Waterschap de Dommel, Waterschap de Brabantse Delta, Natuurmonumenten en Brabants-Landschap.

Negen agrarische ondernemers uit het gebied hebben daarbij een presentatie gegeven over hun bedrijf en het belang hiervan voor de omgeving.

Boeren namen een delegatie van alle betrokken partijen per huifkar mee door het gebied.
Boeren namen een delegatie van alle betrokken partijen per huifkar mee door het gebied. © ZLTO

Hopen dat gemeenten ons kans bieden om boterham te verdienen

Veel positieve reacties

Landschapspark Pauwels is een bijzonder gebied met stuifzanden, riet- en heidevelden, leemgronden, moerassen en landbouwpercelen. 'De landbouwsector is een van de grootste dragers in het gebied. Daarom is het goed dat we deze rondrit met de huifkar hebben gemaakt', zegt melkveehouder Pieter Teurlings uit Udenhout, bestuurslid bij ZLTO Hart van Brabant.

'Mensen uit Tilburg die naar het buitengebied willen, rijden al snel naar de Rustende Jager in Biezenmortel. Maar er ligt nog veel meer natuurschoon tussen de stadsrand en de Loonse en Drunense Duinen. Met de huifkar hebben we plekken gezien waar de meeste mensen nog nooit waren geweest. Veel deelnemers keken hun ogen uit. We hebben na de rondrit enorm veel positieve reacties ontvangen.'

Kavels ruilen

Strootman Landschapsarchitecten ontwikkelt in opdracht van de gemeente Tilburg een masterplan voor het gebied. Teurlings ziet diverse mogelijkheden voor de agrarische bedrijven bij de inrichting van het Landschapspark Pauwels.
'De gemeente Tilburg heeft veel van de grond in haar bezit en wil zo'n 100 hectare nieuw natuurgebied realiseren. Het zou mooi zijn als zij bereid zijn losse kavels landbouwgrond te ruilen met boeren, zodat ze meer aaneengesloten kavels krijgen.'

Hij denkt ook aan een proeftuin voor de opslag van CO2 en humusbinding in de bodem. 'Tilburg is een industriestad, maar heeft grote ambities om energieneutraal te worden. Boeren kunnen hier ook een bijdrage aan leveren. Door CO2 in de bodem op te slaan en om te zetten naar humus, ontstaat een win-winsituatie voor de bedrijven en de boeren die in het gebied zijn gevestigd. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld ook al in de Ecoregio Kaindorf in Oostenrijk', laat Teurlings weten.

'Verder zie ik ook kansen voor zorgondernemers. In het gebied staan VAB-gebouwen die zouden kunnen worden omgebouwd tot zorgboerderijen. De vraag naar zorg neemt in de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toe. Daarom kan dit ook voor Tilburg en Loon op Zand interessant zijn.'

Gasloos

Ook varkenshouder Twan Dirks uit Loon op Zand gaf een presentatie tijdens de huifkartocht. In zijn bedrijf ligt de nadruk op diergezondheid, waarbij zo min mogelijk antibiotica wordt gebruikt. Daarnaast werkt hij in zijn bedrijf met warmteterugwinning en heeft hij zonnepanelen gelegd, zodat zijn dierhouderij gasloos wordt gerund.

Dirks hoopt dat de betrokken partijen rekening houden met het werkgeverschap van agrarische bedrijven in het gebied. 'Met ons bedrijf zijn wij een stagebedrijf voor mbo-, hbo- en universitair onderwijs. Niet iedereen kan immers IT-programmeur worden. Jongeren krijgen bij ons de kans om een kijkje in de keuken te nemen en alle facetten die komen kijken bij het ondernemerschap onder de knie te krijgen', zegt hij.

'Ik hoop dat we hier de ruimte krijgen om innovaties te testen, zodat we nog meer de verbinding kunnen leggen met consumenten. Door de uitbreiding van de Efteling wordt het echter steeds moeilijker om ons bedrijf verder te ontwikkelen. De innovaties gaan sneller dan het toekennen van een vergunning.'

Degelijke bedrijven

Dirks geeft aan dat in de afgelopen jaren al diverse boeren het bijltje erbij neer hebben gegooid. 'Veel beoogde opvolgers in de nieuwe generatie zien geen toekomst in het bedrijf en besluiten daarom iets anders te gaan doen.'

Hij vervolgt: 'Ook het feit dat er nauwelijks nog mogelijkheden zijn om het bedrijf verder te ontwikkelen, kan een reden zijn voor boeren om ermee te stoppen. De boeren die nu nog actief zijn in het gebied, hebben allemaal een degelijk bedrijf opgebouwd. Wij hopen dan ook dat de gemeenten ons de kans bieden om een boterham te verdienen.'

Ook Dirks hoopt dat de gemeente Tilburg wil meewerken aan een ruilverkaveling, waarbij rekening wordt gehouden met de positie van de agrarische kavels in het landschap. 'Hoe meer agrarische bedrijven hun zaken goed hebben geregeld, des te langer houden wij hier een fatsoenlijk buitengebied over.'

Volop ruimte voor water, natuur en landbouw
In het nieuwe Landschapspark Pauwels wordt zo’n 100 hectare natuurgebied gerealiseerd. Daarnaast komt er een waterpark. Bij hevige regenbuien kan het water vanuit de blauwe aders hier worden opgeslagen en krijgen bewoners in Tilburg-Noord geen natte voeten. Bovendien biedt wateropslag uitkomst in tijden van droogte en zorgt het voor verkoeling bij hitte. Daarnaast moet ook de landbouw een belangrijke rol gaan vervullen in het gebied. Niet alleen op het vlak van natuurbeheer, maar ook als leverancier van verse producten voor de regio. Daarnaast kan worden gedacht aan het opwekken van duurzame energie. Eind 2018 moeten de plannen verder zijn uitgewerkt in een ruimtelijk plan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 7°
  30 %
 • Vrijdag
  19° / 10°
  30 %
Meer weer