'Rekensom had ik snel gemaakt: opnieuw zaaien'

Zaadleverancier KWS Benelux lanceerde afgelopen voorjaar de Beet Seed Service. Melkveehouders en akkerbouwers die met hun voeder- of suikerbieten een slechte start van het seizoen hebben, kunnen terugvallen op 50 procent korting op hun opnieuw aangekochte zaaizaad. Akkerbouwer Jan van 't Hul koos voor herzaaien. Een van zijn bietenpercelen kreeg kort na het zaaien in dertig minuten 15 millimeter regen te verwerken.

%27Rekensom+had+ik+snel+gemaakt%3A+opnieuw+zaaien%27
KWS

Het is in veertig jaar niet zo droog geweest en de suikerbieten van akkerbouwer Jan van 't Hul uit Nieuw-Vennep gaan door een nieuwe periode van stress. En dat terwijl het voorjaar juist lokaal met hevige regenval gepaard ging. In Nieuw-Vennep kwam het water met bakken uit de hemel. 'Heel plaatselijk en in grote hoeveelheden een aantal dagen nadat ik de bieten had ingezaaid', vertelt Van 't Hul.

Omdat de grond als gevolg van de regenval verdichtte, waren de kansen op een goede oogst al bij de start verkeken. 'Een collega-akkerbouwer die drie dagen later zaaide, heeft nergens last van gehad. In die zin heb ik gewoon pech gehad.'

Ingrijpen noodzakelijk

Kiezen voor wat minder opbrengst bleek voor Van 't Hul geen optie. 'Als ik niets had gedaan, dan zouden de suikerbieten te groot zijn geworden en krijg ik problemen met de oogst.'

Als ik niets had gedaan, dan zouden de suikerbieten te groot zijn geworden

Jan van 't Hul, akkerbouwer in Nieuw-Vennep

Omdat de akkerbouwer uit Nieuw-Vennep zijn zaad bij KWS Benelux had gekocht, kon hij terugvallen op de Beet Seed Service en kreeg hij 50 procent korting op zijn tweede bestelling.

'De rekensom had ik snel gemaakt; het was in mijn geval voordeliger om opnieuw te zaaien. Door de korting ligt de drempel om dat te doen ook lager. Het was een kwestie van online schade melden in de Beet Seed Service, zaaizaad bestellen op het ledenportaal en binnen 24 uur had ik het nieuwe bietenzaaizaad binnen. Dat heb ik diezelfde avond nog ingezaaid.'

Schademeldingen

Zaadleverancier KWS Benelux kreeg dit voorjaar van achttien ondernemers schademeldingen, weet Anne van Eldik, medewerker op de bietenafdeling. 'Zoals vorstschade, korstvorming en spuitschade. De telers kunnen om allerlei redenen kiezen voor herzaaien. Dit voorjaar ging het in bijna alle gevallen om waterschade. Op sommige plekken in Nederland viel 70 millimeter regen in heel korte tijd.'

KWS Benelux heeft in Nederland een marktaandeel van zo'n 50 procent, omgerekend grofweg vierduizend bietentelers. 'Ongeveer een derde van onze klanten neemt deel aan de Beet Seed Service door zich te registreren en de percelen online in kaart te brengen', zegt Van Eldik.

'Via de applicatie van IRS kunnen telers zelf berekenen of het gunstig is of niet om over te zaaien. Waar gewenst kunnen medewerkers van Suiker Unie en van KWS Benelux telers bezoeken en advies geven over herzaaien.'

Suikerquotum

Van 't Hul heeft in zijn bouwplan ook diverse zomerbloemen, diverse zaaizaden, granenteelt en rode en gele uien. Toch wil hij er alles aan doen om het afgesproken suikerquotum dit jaar te halen.

De suikerbieten staan er op dit moment 'goed en slecht' bij. 'Goed op de plekken waar de grond goed is en slecht op de plekken waar de afgelopen maanden structuurschade is ontstaan.'

Bodem

De akkerbouwer uit Nieuw-Vennep besteedt veel aandacht aan de bodem. Hij weet veel organische stof te behouden en een gezond bodemleven te creëren, mede door al jaren niet meer te ploegen en groenbemesters te gebruiken. Daardoor zijn de akkers beter bestand tegen extreme weersituaties, zowel in droge als in natte periodes.

'Normaal liggen mijn bietenpercelen er goed bij, maar dit jaar is er sprake van een sneeuwbaleffect', zegt de ondernemer. 'Eerst is de mestkar erover geweest en vervolgens is de groenbemesting deels mislukt, ook door de regen. Vervolgens moest ik twee keer met de trekker over het land om te zaaien. Dan is de bovenlaag hoogstwaarschijnlijk vaster gereden', zegt Van 't Hul.

Stress

'Met de droogte nu krijgen de planten stress op stress op stress. Dat zal ik komend najaar ten dele terugzien in de opbrengst.'

De akkerbouwer verwacht dat de bietencampagne dit jaar wat later in het najaar zal starten. Het gebrek aan water in de kleigronden zal de oogst bemoeilijken. 'Het rooien zal bij zowel de bieten als de rooischaren schade veroorzaken.'

Ras

Van 't Hul heeft dit seizoen gekozen voor het ras Tessilia KWS, dat twee jaar in onderzoek is. Het is een veelbelovend ras met een hoog suikergehalte en resistent tegen bietencysteaaltjes. 'Wat ik volgend jaar ga zaaien, weet ik niet omdat de suikerbietenrassen steeds beter worden en elkaar in rap tempo afwisselen', zegt hij.

'De Beet Seed Service vind ik een voordeel. Als ik een keuze maak tussen twee bijna gelijkwaardige rassen, kan het zelfs de doorslag geven in mijn keuze voor volgend seizoen.'

Beet Seed Service in het nieuwe seizoen
KWS Benelux biedt 50 procent korting op de prijs van het opnieuw aangekochte bietenzaad. De korting geldt alleen voor telers die Nederlands KWS-bietenzaad via het portaal van Suiker Unie hebben besteld. Het geldt voor zowel suikerbieten- als voederbietenzaad van KWS Feedbeet.
Een account aanmaken bij de Beet Seed Service kan jaarrond. De perceelregistratie is mogelijk vanaf het moment dat het zaaizaad, begin 2019, bij de klant is. De service is gratis. 'Het kost alleen wat tijd om online alle gegevens in te vullen', weet KWS-medewerker Anne van Eldik. 'We gaan dit najaar proberen de registratie te vergemakkelijken. En deelnemers kunnen altijd ondersteuning krijgen van KWS-medewerkers.'
Met de gegevens kan KWS Benelux beter in kaart brengen welke rassen, en daarmee welke resistenties, waar in Nederland worden gezaaid. Aan de hand van deze segmentatie is het mogelijk om in te spelen op het verbeteren van de rassen. 'Het belangrijkste doel van de Beet Seed Service is het leveren van een speciale service aan onze telers', zegt Van Eldik.
KWS Benelux heeft afgelopen voorjaar een 24 uursservice in het leven geroepen voor het naleveren van zaaizaad. Op 20 augustus gaat het portaal van Suiker Unie open voor de vroegbestelling. Dit is enkele weken voor de start van de bietencampagne 2018.

• Klik hier voor meer informatie

KWS

Kwaliteit en innovatie vormen al meer dan 150 jaar de drijfveren voor het succes van KWS SAAT AG (het moederbedrijf van KWS Benelux BV). Onze belangrijkste...

Lees verder »

Meer van KWS

Lees ook

Meer artikelen van KWS »

Artikelen over KWS