Smart Jitka KWS biedt innovatie in onkruidbestrijding bieten

KWS Benelux introduceert in 2021 het Conviso® Smart-systeem in Nederland. Smart Jitka KWS is het eerste suikerbietenras dat op de Rassenlijst komt. Het is tolerant tegen het breedwerkende herbicide Conviso® One van Bayer. De combinatie betekent een innovatie in onkruidbestrijding in bieten.

Smart+Jitka+KWS+biedt+innovatie+in+onkruidbestrijding+bieten
KWS

Nederlandse bietentelers hebben de afgelopen twee jaar in pilots ervaring kunnen opdoen met Conviso® Smart-rassen. Hun ervaringen zijn heel positief. In het buitenland is al veel meer ervaring opgedaan met Conviso® Smart-rassen. In 2020 zaaiden bietentelers wereldwijd al 140.000 hectare van deze rassen, in 21 landen.

Het bietencysteaaltjesresistente ras Smart Jitka KWS heeft nu drie jaar in het rassenonderzoek van het IRS gelegen. De opbrengstscore kwam 5 tot 8 procent lager uit dan het standaardras. ‘Dat is conform onze verwachting’, reageert Marcel Arts. Hij is Sales Manager voor KWS-bietenzaad.

Arts plaatst wel een kanttekening bij dit cijfer. ‘In de praktijk zullen telers deze combinatie vooral toepassen op percelen met een hoge onkruiddruk of met veel onkruidbieten. Die opbrengstscore is niet gebaseerd op zulke percelen. Op probleempercelen is het opbrengstverschil veel kleiner. Als je minder hoeft te spuiten, is de teelt bovendien goedkoper en het geeft meer arbeidsgemak.’

‘Als je minder hoeft te spuiten is de teelt goedkoper en het geeft meer arbeidsgemak’

Marcel Arts, sales manager KWS

Het is bijzonder dat het ras toch op de Aanbevelende Rassenlijst komt, legt Arts uit. Want qua financiële opbrengst scoort het ras onder de norm. Normaal komt een ras met een te lage opbrengstscore niet op de Rassenlijst. Een nieuw ras moet beter scoren dan het gemiddelde van de beste vier rassen. Toch is er een uitzondering gemaakt voor Smart Jitka KWS, vanwege de specifieke eigenschappen.
Voor de Rassenlijst 2022 zijn veelbelovende kandidaten aangemeld in alle categorieën van resistentie.

Middel en zaad in combinatie bestellen

Bietentelers kunnen deze rassen bestellen via het Cosun-ledenportaal, net zoals alle andere rassen. Het verschil is dat Conviso® Smart-rassen alleen te bestellen zijn in combinatie met Conviso® One. ‘Het ras en het middel horen bij elkaar’, benadrukt Arts.
De telersprijs van de combinatie van één liter Conviso® One en één pak zaad Smart Jitka KWS is gebaseerd op de kosten van een gangbaar ras plus vier of vijf bespuitingen. Arts: ‘Het voordeel voor de teler is dat hij met het Conviso® Smart-systeem twee of drie bespuitingen minder hoeft te doen en onkruiden aanpakt die hij anders niet kan bestrijden. Bovendien is dit de perfecte mogelijkheid om af te rekenen met onkruidbieten op percelen waar nu geen bietenteelt mogelijk is.’

Telers kunnen bij hun zaadbestelling aangeven van welke gewasbeschermingsleverancier ze het middel Conviso® One willen ontvangen. ‘De keus van de teler staat centraal’, zegt Arts. ‘Ze kunnen het middel gewoon geleverd krijgen via hun vaste leverancier van middelen.’

Het is belangrijk dat telers de combinatie altijd een-op-een gebruiken in de geleverde hoeveelheden. Daarom worden het ras en het middel alleen in combinatie met elkaar verkocht. Dan is de onkruidbestrijding 100 procent. Alleen dan blijven er geen planten over waaruit resistentie kan ontstaan, legt Arts uit. ‘We willen zo lang mogelijk resistentie voorkomen. Daarom moet je deze combinatie niet toepassen als je geen onkruidbieten hebt of weinig onkruid.’

Voor percelen met een hoge onkruiddruk, moeilijk te bestrijden onkruiden of bij veel onkruidbieten is het Conviso® Smart-systeem soms de enige mogelijkheid om er verantwoord bieten te telen. Arts adviseert daarom om eerst te beoordelen of het nodig is om Conviso® Smart-systeem toe te passen. ‘Als dat niet het geval is, kies dan eerst voor de juiste resistentie, dan voor de hoogste financiële opbrengst en tot slot voor andere eigenschappen die voor u van belang zijn.’

De afgelopen jaren is er in de praktijk al veel ervaring opgedaan met onkruidbestrijding in de Smart KWS-rassen. Het advies is om twee keer een halve liter Conviso® One te spuiten, in een mix met de werkzame stoffen ethofumesaat en fenmedifam, plus olie. Deze strategie geeft een optimaal resultaat.

Arts vreest dat bietentelers in de toekomst steeds minder herbiciden mogen gebruiken. Daarom ziet KWS mogelijkheden om verder te groeien met Smart KWS-rassen in combinatie met Conviso® One. Hij voorspelt dat het opbrengstverschil tussen deze rassen en gangbare rassen snel kleiner wordt. Het eerste ras met resistentie tegen het bietencysteaaltje gaf vijftien jaar geleden 10 procent minder opbrengst dan de toen gangbare rassen, nu is dat verschil verdwenen. Arts: ‘We verwachten dat dit met moderne veredelingstechnieken sneller zal gaan.’

Bladgezondheid

KWS wil nog een stap verder zetten. Arts: ‘We willen toe naar een biet met de eigenschappen van een ras uit de Conviso® Smart-combinatie, die je met twee bespuitingen schoon krijgt, met een heel goede suikeropbrengst én met een sterke bladgezondheid. Daarom kweekt KWS nu een sterke bladgezondheid in de Conviso® Smart-rassen. In dat geval zijn ook minder fungicidebespuitingen nodig. Genetica draagt zo bij aan een meer duurzame teelt.’

Bietentelers zullen dan anders gaan rekenen bij hun rassenkeus, voorspelt Arts: ‘Robuustere rassen met meerdere resistenties worden steeds interessanter voor de toekomst, zeker als we naar een verdere verduurzaming gaan.’

Conviso® Smart biedt oplossing voor onkruidpercelen

Het Conviso® Smart-systeem is een innovatie in de onkruidbestrijding in de Nederlandse suikerbietenteelt. De combinatie van Smart KWS-rassen met het breedwerkende herbicide Conviso® One van Bayer zorgt voor onkruidvrije percelen met minder bespuitingen, zonder enige schade aan de bieten. Vooral bij percelen met een hoge onkruiddruk en met kans op veel onkruidbieten biedt deze combinatie sterke voordelen. Voor teeltseizoen 2021 staat het eerste ras uit het Conviso® Smart-systeem op de Aanbevelende Rassenlijst. Het is het bietencysteaaltjes-resistente ras Smart Jitka KWS. Bovendien lagen drie Conviso® Smart-rassen van KWS in onderzoek in 2020. Het gaat om de rassen 9K965 (Smart Liesa KWS) resistentie: rhizoctonia, 9K929 (Smart Tomma KWS) resistentie: aanvullende rhizomanie en 9K957 (Smart Imma KWS) resistentie: bietencysteaaltje. Alle drie deze rassen hebben een aanvullende rhizomanieresistentie. Van alle drie is voor 2021 een zeer beperkte hoeveelheid zaaizaad beschikbaar, via het ledenportaal van Cosun Beet Company. Ook van het ras Smart Jitka KWS is voor 2021 een beperkte hoeveelheid zaaizaad beschikbaar, vooral voor percelen met een hoge onkruiddruk. KWS adviseert telers die het ras willen zaaien daarom om het tijdig te bestellen.
Kijk voor meer informatie op convisosmart.nl


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner KWS

KWS

Kwaliteit en innovatie vormen al meer dan 150 jaar de drijfveren voor het succes van KWS SAAT AG (het moederbedrijf van KWS Benelux BV). Onze belangrijkste...

Lees verder »

Meer van KWS

Lees ook

Meer artikelen van KWS »

Artikelen over KWS