Deel+van+LTO%2Dachterban+ziet+geitenrechten+als+kans
Interview
© Studio Kastermans

Deel van LTO-achterban ziet geitenrechten als kans

De geitenhouderij ligt onder een vergrootglas. Dat realiseert LTO-voorzitter vakgroep Geitenhouderij Jos Tolboom zich heel goed. 'Burgers hebben het gevoel dat de sector onbeheerbaar is.'

Begrijpt u de commotie rondom de toename van het aantal geiten?

'Jazeker, mensen hebben het gevoel dat de sector onbeheersbaar is. Ze vragen zich af hoe de geitenhouderij zomaar zo hard kan groeien. Bij andere dierlijke sectoren wordt de productie gereguleerd met dierrechten, dat ontbreekt bij de geiten.'

Vijftien jaar geleden was het al heel wat als je duizend geiten molk, nu zit de gemiddelde bedrijfsgrootte bijna op dat aantal

Jos Tolboom, voorzitter van de LTO-vakgroep Geitenhouderij.

Waarom is er geen regulering zoals geitenrechten of fosfaatrechten?

'Vanaf 1992 was er in de geitenhouderij wel een mestquotum. Die is afgeschaft rond 2004, omdat de overheid het rechtenstelsel wilde vereenvoudigen. De animo voor het opnieuw optuigen van zo'n reguleringssysteem voor de geitenhouderij is niet zo groot. De mestproductie in Nederland komt namelijk grotendeels vanuit de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij. De geitensector produceert 1 procent van de totale dierlijke fosfaatproductie.'

Is een dergelijk systeem wenselijk?

'De Europese vraag naar geitenzuivel groeit hard. We zien het als een kans om die vraag in te vullen. Als wij het niet doen, doet een ander het wel. Bij een systeem met dierrechten wordt het mogelijk lastig om daarop in te springen. Maar een deel van onze achterban ziet geitenrechten als een kans. Het risico bestaat dat we eerst groeien, om vervolgens toch in een systeem van rechten terecht te komen, waarna iedereen weer moet inkrimpen. Als neveneffect is het risico op grote overproductie ook meteen verkleind.'

Wat is de gemiddelde bedrijfsgrootte?

'Die kruipt nu op naar duizend melkgeiten. Dat was vijftien jaar geleden niet denkbaar. Het was toen al heel wat als je duizend geiten molk.'

Hoe ontwikkelt de groei zich verder?

'Als de bouwstop er weer af gaat, zal de groei weer doorgaan, vermoed ik. Je ziet dat geitenhouders rekening houden met een mogelijke toekomstige regulering en voor die tijd nog willen groeien. Dit is al langer aan de orde en zal nog wel even doorgaan. Verder bestaat de kans dat koeienboeren hun fosfaatrechten verkopen en overstappen op geiten.'

Er heerst bij burgers angst over gezondheidsrisico's voor omwonenden van geitenbedrijven. Is dat terecht?

'Ik begrijp de onrust. Maar of ik het terecht vind? Dat oordeel laat ik over aan onderzoekers. Ook Q-koorts zit nog steeds tussen de oren bij mensen. De angst is groot, ondanks dat het niet meer voorkomt op geitenbedrijven. Het voorkomen van zoönosen blijft een speerpunt.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  25° / 12°
  10 %
Meer weer