Veehouder+aan+zet+in+nieuw+actieplan+stalbranden
Nieuws
© brandweer

Veehouder aan zet in nieuw actieplan stalbranden

In het nieuwe Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 is de veehouderij nadrukkelijker zelf meer aan zet om actief aan brandveiligheid te werken. Er wordt een groot aantal acties uitgezet om brandveiligheid te vergroten.

Het omkomen van dieren bij stalbranden stuit op veel maatschappelijke verontwaardiging. De vele branden in de zomer van 2017 riepen ook in de politiek kritische vragen op. Een stalbrand heeft daarnaast een grote impact op de boer en zijn gezin en de betrokken hulpverleners.

• Lees ook: 'Voorkomen stalbrand bovenaan prioriteitenlijst'

Dierlijke slachtoffers bij stalbranden moeten daarom zoveel mogelijk worden voorkomen, vinden de Dierenbescherming, Brandweer Nederland, Het Verbond van Verzekeraars, LTO Nederland en de POV.

Bij nieuwe stallen is de brandveiligheid aanzienlijk verbeterd. Alle betrokken partijen zijn zich ervan bewust dat de brandveiligheid van bestaande stallen moet verbeteren.

Aangescherpt

Tussen 2012 en 2017 heeft het Actieplan Stalbranden 2012-2016 gelopen. De afgelopen jaren zijn onder meer de wettelijke eisen voor nieuwe stallen aangescherpt, is het bewustzijn van veehouders ten aanzien van brandveiligheid vergroot en worden stalbranden beter geregistreerd. De inspanningen van de afgelopen jaren hebben echter nog niet geleid tot minder stalbranden en dierlijke slachtoffers.

Bij de totstandkoming van het nieuwe Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 is nauw samengewerkt met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Bij de nieuwe maatregelen ligt het accent op het verbeteren van de brandveiligheid in bestaande stallen.

De nieuwe acties worden uitgezet via de volgende programmalijnen:
• Brandveiligere stallen (het brandveiliger maken van bestaande stallen);
• Een brandveiligere bedrijfsvoering (bewustwording);
• Beheersbaarheid van stalbranden (als de brand er eenmaal is, is deze te beheersen);
• Registratie en oorzaken van stalbranden (verzameling en behoud van data);
• Onderzoeksvragen (initiatieven en onderzoeken die bijdragen tot brandveiligere veestallen);
• Communicatie en vertaling naar de praktijk.

Elektrakeuring

Inmiddels is een eerste stap gezet om bestaande stallen brandveiliger te maken. De varkens-, pluimveepluimvee- en kalversector hebben elektrakeuringen opgenomen in hun ketenkwaliteitssystemen. Dat betekent dat voor het overgrote deel van deze bedrijven een periodieke elektrakeuring verplicht is.

Het komende half jaar (najaar 2018) gaan de grootste veehouderijsectoren onderzoeken welke maatregelen ze nog meer bij bestaande stallen kunnen nemen om de kans op een brand te verkleinen.

Daarnaast verkent het ministerie van LNV samen met het ministerie van BZK op eigen initiatief of het mogelijk is om aan bestaande stallen extra wettelijke eisen te stellen. De overheid verwacht de resultaten daarvan in het najaar van 2018.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  25° / 12°
  10 %
Meer weer