%27We+hebben+een+superverhaal+over+hoe+we+voedsel+maken%27
Interview
© Hans Prinsen

'We hebben een superverhaal over hoe we voedsel maken'

Team Agro NL heeft veehouder Suzanne Ruesink in Aalten benoemd als eerste boerenambassadeur. Het team wil pr-initiatieven binnen de landbouw bundelen. Ruesink gaat samenwerken met ambassadeurs uit alle provincies, om het verhaal te vertellen van voedsel dat de agrarische sector maakt.

Begin dit jaar is Team Agro NL opgericht als koepel waarin bestaande pr-initiatieven voor de landbouw samenwerken. Het team wil de Nederlandse land- en tuinbouwsector promoten, waarbij gangbare, biologische en natuurboeren, veehouders, akkerbouwers, tuinders, telers en vissers gezamenlijk optrekken.

Mensen eten drie keer per dag, maar weten niet waar hun voedsel vandaan komt

Suzanne Ruesink, veehouder en boerenambassadeur van Gelderland

• Lees ook: Suzanne Ruesink boerenambassadeur Gelderland

Voor elke provincie zoekt Team Agro NL drie tot vier boerenambassadeurs. Dat zijn boeren en boerinnen, tuinders, telers, maar ook jagers of vissers die met passie de trots voor het Nederlandse agrarische product kunnen uitdragen. Melkvee- en varkenshouder Suzanne Ruesink uit Aalten is op 22 juni benoemd tot eerste boerenambassadeur voor de provincie Gelderland.

Wat is de reden dat je boerenambassadeur bent geworden?

'Als je gevraagd wordt voor zo'n erebaan, zeg je niet snel 'nee'. En ik vind het belangrijk dat we als land- en tuinbouwsector laten horen dat we er zijn. We hebben een superverhaal te vertellen over hoe we voedsel maken. Je hoort vaak alleen maar de dingen die niet goed gaan. Dat is jammer, want boeren staan voor natuur, weidevogels, verenigingen en maatschappelijke betrokkenheid. Genoeg mooie verhalen, doodzonde om die niet te vertellen.

'Tijd is een probleem, maar als je het leuk vindt en de drive hebt om op te komen voor de sector, kun je altijd tijd maken. Ik heb het voordeel dat mijn ouders volop meedraaien op de boerderij en ik heb een prima medewerker die de dagelijkse gang van zaken van me over kan nemen.'

Waarom denk je dat je bent gevraagd als ambassadeur?

'Ik ben tot april voorzitter geweest van het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt. Mijn netwerk kan ik als ambassadeur perfect gebruiken. Ik ken Statenleden van binnen en buiten de landbouw, dat is een groot voordeel. Daarnaast zijn de meeste boeren niet echt verhalenvertellers.

'Ik vind het juist leuk om te praten en heb gemerkt dat je daar beter in wordt naarmate je het vaker doet. Ik vind het belangrijk dat mensen weten waar hun voedsel vandaan komt. Vaak hebben ze geen idee, terwijl ze wel drie keer per dag eten. Dat vind ik vreemd.'

Hoe merk je dat als het over jouw bedrijf gaat?

'Mensen hebben soms rare vooroordelen. Ze denken vaak dat ik een biologische boerderij heb, omdat ik mijn koeien intensief weid en ze 's zomers veel buiten lopen. Dat ik een koppel van allerlei verschillende koeienrassen heb, draagt ook bij aan hun denkbeelden.

'En aan de andere kant zijn mijn varkens altijd binnen. Als mensen dan komen kijken, zeggen ze: 'Zijn dit nu scharrelvarkens?' Ze weten soms werkelijk niet waar ze het over hebben. En ik werk echt niet anders dan het gemiddelde gangbare bedrijf.'

Op wat voor manier zou je zulke verkeerde beelden weg kunnen nemen?

'Mensen die mij wat beter kennen, vragen soms wat voor vlees ze het beste kunnen kopen in de winkel. Dan adviseer ik ze om gangbaar Nederlands vlees te kopen. En ik nodig geïnteresseerden altijd uit om op mijn boerderij te komen kijken. Bezoekers sturen vaak appjes als ze op een verjaardag zijn geweest met de vraag wat mijn kant is van de verhalen die ze over boeren horen. Zo draag ik eraan bij dat ze beter weten waar ze over praten.'

Hoe ga je invulling geven aan het ambassadeurschap?

'Ik ga vooral door met waar ik al mee bezig was. Eind juni was bijvoorbeeld de Farm & Countryfair in Aalten, waar 40.000 bezoekers komen. Ik vind het dan geen probleem om bezoekers in een huifkar mee te nemen naar mijn bedrijf, zodat ze kunnen zien hoe we de koeien melken. of in bedrijfskleding bij de varkens kunnen kijken. 'Onze boerderij', het tv-programma met Yvon Jaspers, heeft ook al een bedrijfsbezoek aan ons gebracht.

'Dat programma heeft 1,5 miljoen kijkers en ik beschouw het als een handreiking aan de sector. Zo'n programma vertelt een deel van het verhaal en dat kunnen we mooi aanvullen. Hoe dan ook wil ik het gesprek aangaan en dat wil ik steeds breder trekken, ook met partijen die niet uit de landbouwsector komen.'

Je bent ambassadeur voor Gelderland. Wat is daar anders dan in andere provincies?

'Ik kan niet voor de hele provincie spreken, maar in de Achterhoek heb je het prachtige coulisselandschap. Dat willen we graag behouden en dat betekent dat boeren zich moeten aanpassen door hun bedrijven in te passen in de bestaande omgeving. Dat is anders dan bijvoorbeeld in Friesland, maar de verschillen zijn niet wezenlijk. We zullen vooral op zoek gaan naar raakvlakken en overeenkomsten.'

Op welke manier ga je samenwerken met de andere ambassadeurs?

'Het is de bedoeling dat elke provincie drie of vier ambassadeurs levert uit verschillende landbouwsectoren. We gaan de krachten bundelen en het verhaal vertellen over de kwaliteit van het voedsel dat we met zijn allen in de Nederlandse landbouw maken. We krijgen begeleiding vanuit Team Agro NL.

'Maandelijks gaan we om tafel zitten om af te stemmen hoe we het thema van de komende maand invullen. We zijn nu nog op zoek naar zoveel mogelijk ambassadeurs. Wat we daarna gaan doen, zal in het komende halfjaar duidelijk worden. Wat mij betreft zetten we in op publieksvriendelijke acties, waarmee we uit onze landbouwbubble komen. We willen graag dat meer Nederlanders trots worden op onze landbouwsector en dat lukt alleen als ze je kennen.'

'Keigoed' in foto's en filmpjes gemaakt op eigen erf
Caroline van der Plas is binnen Team Agro NL verantwoordelijk voor de communicatie. Ze vindt de keuze voor Suzanne Ruesink als boerenambassadeur in de provincie Gelderland een logische.
'Suzanne heeft een groot netwerk en ze doet al veel aan pr en promotie voor de hele agrarische sector. Ze publiceert foto's en filmpjes die ze maakt op haar eigen erf en daar is ze keigoed in! We roepen ook andere boeren en tuinders op om ambassadeur te worden. Sommigen willen heel graag iets doen om de sector te promoten, maar ze weten niet precies wat. Met het ambassadeurschap bieden wij hen een concrete invulling.'
Volgens Van der Plas is er voldoende animo voor. Ze legt uit dat het jaarplan waar de ambassadeurs mee gaan werken aan zal haken bij bepaalde momenten als Moederdag, Vaderdag of Valentijnsdag. 'Maar het kan ook de Weidevogeldag in maart zijn, of de eerste dag van het eindexamen waarop we een ontbijt organiseren op middelbare scholen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  13° / 2°
  10 %
 • Maandag
  14° / 6°
  60 %
 • Dinsdag
  14° / 9°
  20 %
Meer weer