Tweede Kamer stemt in met Klimaatwet

De vier regeringspartijen en drie linkse oppositiepartijen hebben overeenstemming bereikt over de Klimaatwet. Daarin wordt vastgelegd hoe sterk de uitstoot van het broeikasgas CO2 de komende decennia moet worden teruggedrongen.

Tweede+Kamer+stemt+in+met+Klimaatwet
© Dirk Hol

Vooral voor de langere termijn reiken de ambities in de klimaatwet verder dan in het vorig jaar gesloten regeerakkoord. VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP hebben afgesproken dat de uitstoot in 2050 met 95 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van het niveau van 1990. In het regeerakkoord was voor dat jaar nog geen concrete doelstelling opgenomen. Ook is afgesproken dat tegen die tijd alle energie duurzaam moet worden opgewekt.

• Lees ook: Landbouw speelt grote rol in klimaatakkoord

Voor 2030 is een daling afgesproken met minstens 49 procent vergeleken met 1990. Dat komt overeen met het regeerakkoord. De partijen spreken wel de ambitie uit om uiteindelijk uit te komen op 55 procent CO2-afname, waar PvdA en GroenLinks als initiatiefnemers voor de klimaatwet aanvankelijk op mikten.

Klimaatdag

Het kabinet schrijft eens in de vijf jaar een klimaatnota waarin het beleid voor de komende jaren wordt uitgestippeld. Over de vorderingen wordt een keer per jaar verslag uitgebracht. Deze Klimaatdag wordt voortaan gehouden op de vierde donderdag van oktober. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer ontvangt dan een uitgebreide klimaat- en energieverkenning, gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

PvdA en GroenLinks kwamen in 2015 voor het eerst met het voorstel om doelstellingen voor terugdringing van de CO2-uitstoot in een wet te verankeren. Vorig jaar sloten de regeringspartijen zich daar bij aan. Daarna is nog maanden onderhandeld over de precieze getallen. Over hoe de beoogde afname bereikt moet worden, wordt momenteel nog onderhandeld aan diverse klimaattafels. Het nieuwe voorstel wordt eerst voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De parlementaire behandeling begint naar verwachting na het zomerreces.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 13°
  20 %
 • Maandag
  23° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
Meer weer