Dialoog energiebeleid tot 2050 van start

De toekomstige energievoorziening in Nederland wordt dit jaar onderwerp van een brede maatschappelijke discussie. Het gaat volgens minister Henk Kamp (EZ) om een 'energiedialoog' die eind dit jaar moet uitmonden in een energieagenda voor de periode 2023 tot 2050. LTO wil er graag aan meedoen.

Dialoog+energiebeleid+tot+2050+van+start
© Dirk Hol

Het beleid rond verduurzaming van de energievoorziening wordt nu vooral gestuurd door het in 2013 afgesloten Energieakkoord. Overheid, milieuorganisaties en bedrijfsleven, waaronder LTO Nederland, maakten afspraken voor een periode van tien jaar.

Doelstelling is onder meer om in 2023 ten minste 16 procent van de energie duurzaam te produceren. Als tussenstation geldt 2020, dan zal Nederland aan de Europese norm van 14 procent duurzame energie voldoen.
Aanzet voor de discussie over een duurzame energievoorziening ná 2023 is het energierapport Transitie naar Duurzaam. Minister Kamp presenteerde het maandag op het glastuinbouwbedrijf van de broers Leon en Menno Ammerlaan in Pijnacker. Daar draait een aardwarmteproject waar de geothermie niet alleen wordt ingezet voor de glastuinbouw, maar ook voor de verwarming van 470 woningen.

Het nieuwe energierapport geeft aan welke ambities het kabinet voor de langere termijn heeft en hoe die bereikt zouden moeten worden. Uitgangspunt is dat Nederland zich conformeert aan Europese afspraken. Dat betekent onder meer dat in 2050 de emissie van broeikasgas met 80 tot 95 procent is teruggebracht.

De doelstelling is afgeleid van de internationale afspraak dat de mondiale temperatuur met maximaal 2 graden Celsius mag stijgen. 'Een ambitieuze doelstelling', oordeelt Kamp. Maar hij voegt eraan toe dat Nederland 'zonder terughoudendheid' zijn aandeel zal leveren in de Europese ambities.

Over de gevolgen van het in december in Parijs gesloten klimaatakkoord zijn in Europa nog geen afspraken gemaakt.

Beleidsagenda

Voor een verdere uitwerking van het beleid gaat het kabinet eerst te rade bij de samenleving. Kamp wil dat burgers, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties dit jaar mee gaan doen aan een 'dialoog' over de manier waarop in Nederland een duurzame energievoorziening te bereiken is.

De resultaten daarvan zal hij verwerken in een zogenoemde beleidsagenda met concrete voorstellen, die eind dit jaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. 'De maatschappelijke dialoog over energie wordt al op verschillende plaatsen gevoerd', erkent de minister. 'Het kabinet wil waar mogelijk hierbij aansluiten en gedachtewisseling en besluitvorming verder ondersteunen.' Hij wil dat bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zelf actie ondernemen om die dialoog de komende maanden in een hogere versnelling te brengen.

LTO Nederland wil daar graag aan meedoen, reageert voorzitter Albert Jan Maat. De inbreng van de agrarische sector zal volgens hem zijn dat vooral niet gewacht moet worden tot 2023, maar dat de komende jaren al grote slagen te maken zijn. Hij ziet veel mogelijkheden voor een belangrijke inbreng door boeren en tuinders. 'Neem de kleinschalige energiecoöperaties van boeren en burgers. Die kunnen ervoor zorgen dat hele regio's energieneutraal worden. Maar dan moet de overheid wel zorgen voor vrijstelling van energiebelasting.'

Grootschalig

Maat ziet ook perspectief in de plaatsing van zonnepanelen op agrarische bedrijven. 'Daarvoor werken we aan het Deltaplan Asbestsanering. Er liggen op het gebied van duurzame energie enorme kansen als we dat grootschalig aanpakken en koppelen aan de plaatsing van zonnepanelen.' De LTO-voorzitter noemt in dat verband ook de perspectieven van monovergisting en van geothermie in de glastuinbouw. 'Laten we kijken wat de gewone burgers en bedrijven kunnen doen. Dan kunnen we de komende jaren al geweldig voorsorteren op de opgaven na 2023.'

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  31° / 17°
  0 %
Meer weer