Vijf+vragen+over+nieuwe+wet+persoonsgegevens
5 vragen
© Archief

Vijf vragen over nieuwe wet persoonsgegevens

Over vier weken, op 25 mei 2018, wordt de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Welke consequenties heeft deze nieuwe wet voor boeren en tuinders, met name op het gebied van arbeid en werkgeverschap?

Waar is deze wet voor bedoeld?

De wet regelt zaken rond de verwerking en het bewaren van gegevens van bijvoorbeeld personeel en klanten. De AVG moet ervoor zorgen dat de privacy van mensen wordt gerespecteerd. Niet alle voorschriften zijn nieuw. Het gaat deels om al bestaande regels.

Wat is er dan nieuw?

Nieuw is de introductie van een meldplicht wanneer in digitale systemen een datalek heeft plaatsgevonden. Dat is bijvoorbeeld het geval als een computer is gehackt of als er bestanden zijn verdwenen. Dat laatste kan het gevolg zijn van verlies of diefstal van een computer, telefoon of USB-stick. In dergelijke gevallen moet het 'lek' worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook nieuw is de boetebevoegdheid die de Autoriteit Persoonsgegevens krijgt. Wie nalatig is, kan op stevige sancties rekenen.

Om welke gegevens gaat het eigenlijk?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan een natuurlijke persoon zijn te koppelen.Verwerken is alles wat je met persoonsgegevens zou kunnen doen, inclusief het opslaan en bewaren ervan.

En wat zegt de wet daarover?

Wie persoonsgegevens bewaart, moet zich aan drie uitgangspunten houden: doelbinding, transparantie en zorgvuldigheid.

Doelbinding betekent dat er een relatie moet zijn tussen de gegevens en het doel waarvoor ze worden bewaard. Dus er moet een duidelijk doel zijn en dat moet tegenover derden uitgelegd kunnen worden.

Transparantie houdt in dat het altijd helder moet zijn wat u met de gegevens doet, bijvoorbeeld ze gebruiken voor het sturen van een factuur. Is het niet zo duidelijk, dan moet u de betrokkene informeren.

Ten slotte dient u zorgvuldig met de gegevens om te gaan. Persoonsgegevens mogen niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Bijhouden wat er met de gegevens wordt gedaan, is verplicht. Dat moet gebeuren op een manier die zo nodig te controleren is door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik heb me er nog niet in verdiept. Is het wellicht goed om dan maar hulp van buiten in te roepen?

In de meeste gevallen is dat voor boeren en tuinders niet nodig. Wel is het zaak om na te gaan of er op uw bedrijf situaties zijn waar aanpassing nodig is. Op www.werkgeverslijn.nl is daarvoor de nodige informatie te vinden, onder meer in de vorm van een beknopt tienstappenplan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer