Onenigheid+over+peil+Oosterland
Nieuws
© Ida Hylkema

Onenigheid over peil Oosterland

Waterschap Hunze en Aa's zal vaker peilbesluiten uitstellen in gebieden die zijn aangewezen voor natuur. Hiervoor vreest dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema. Volgens hem ligt de bal bij de provincies om te komen tot een oplossing.

Waterschap Hunze en Aa's wil het peil in verschillende delen van Westerpolder, Oosterland, Vestdijklaan bij Haren met 8 tot 10 centimeter verlagen om de bodemdaling door gaswinning te compenseren. Na discussies in het algemeen bestuur besloot het schap het peil echter op te schorten en eerst het gesprek weer aan te gaan met de provincie Groningen om tot een oplossing te komen.

In het gebied spelen al jaren tegenstrijdige belangen. Twee jaar geleden vernietigde de rechter het ontwerp-peilbesluit omdat er te weinig rekening was gehouden met de boerenbelangen. Waar Natuurmonumenten voor een hoger peil pleit, willen boeren in het gebied een peilverlaging.

Problemen

In het gebied spelen al jaren tegenstrijdige belangen. Twee jaar geleden vernietigde de rechter het ontwerp-peilbesluit omdat er te weinig rekening was gehouden met de boerenbelangen. Waar Natuurmonumenten voor een hoger peil pleit, willen boeren in het gebied een peilverlaging. Het gebied is in de jaren negentig aangewezen als EHS-gebied, gronden moeten voor natuur verworven worden.

'Als waterschap hebben we geen rol in grondverwerving. Dat is het beleid van de provincie. Zolang de gronden niet zijn verworven, blijft dat voor problemen zorgen. Want de belangen voor natuur en landbouw zijn tegenstrijdig. Daardoor komt het waterschap in de knel om een goed peilbesluit uit te voeren.'

Volgens Geertjan Smits van Natuurmonumenten is een hoger peil goed voor de natuurkwaliteit, het verlagen van de C02-uitstoot en uiteindelijk ook voor het versterken van het agrarisch perspectief. 'Door een lager peil kunnen boeren beter hun percelen berijden. Maar tegelijkertijd neemt de mangaanemissie toe.'

Niet werkbaar

Melkveehouder Sandra Woldring stelt dat een peilverlaging van 8 tot 10 centimeter niet werkbaar is . 'Om goed te kunnen boeren in het gebied, moet het peil met 50 centimeter naar beneden. ' Ze stelt dat ze al vier jaar, buiten haar eigen toedoen, 30 hectare landbouwgrond niet meer kan gebruiken voor de bedrijfsvoering. 'Naast dat we de polder niet meer kunnen gebruiken, heeft het gewas uit de polder, door de vernatting gevuld met zware metalen, onze veestapel flink beschadigd. Dat heeft ook weer gevolgen gehad voor de fosfaatrechten.'

Ze roept de provincie op met een fatsoenlijke oplossing te komen. 'Maak een keuze. Ga verder met natuur in het gebied en compenseer de grondeigenaren netjes in passende vervangende grond. Of zorg voor een drooglegging van 5 tot 10 procent zodat we hier goed kunnen blijven boeren. Het gebied heeft namelijk nog altijd bestemming landbouw.'

Verbindingszone

Gedeputeerde Staghouwer laat weten dat de provincie er alles aan doet om de verbindingszone te creëren. 'We gaan dat echter niet versnellen. Er loopt nog een onteigingsprocedure. Die wachten we af.'

Advocaat namens enkele grondeigenaren Jan Teun Fuller vindt dat provincie en waterschap snel met de ingelanden in overleg moet. 'De overheden moeten hierin verantwoordelijkheden nemen maar ze wijzen naar elkaar.'

Weer

 • Maandag
  23° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  23° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  80 %
Meer weer